Hammer Hanborg - Framtidens professionella livHammer Hanborg - Framtidens professionella liv

Framtidens professionella liv 7.0

Tio perspektiv som formar morgondagens arbete – en vision för ett hållbart arbetsliv

Vi har boken om ”Framtidens professionella liv”, men vad kan egentligen sägas om framtiden när omvärlden ständigt förändras? Mycket, menar vi på Hammer & Hanborg. Det finns faktorer som med säkerhet påverkar utvecklingen – det är perspektiv vi vill dela med dig.

Boken Framtidens professionella livBoken Framtidens professionella liv

Framtidens professionella liv

I snart 30 år har vi på Hammer & Hanborg arbetat utifrån en vision om att vi vill vara med och skapa framtidens professionella liv.

Vi gör det genom att hjälpa våra kunder med allt från rekrytering och konsultuthyrning, till utveckling av kultur och ledarskap. Vi gör det också genom att kontinuerligt samla in kunskap som ger oss en bild av hur arbetslivet förändras i takt med att omvärlden utvecklas.

Med 30 års branscherfarenhet och 20 års undersökningsresultat i ryggen har vi på Hammer & Hanborg alltså skaffat oss en djup förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och vad som formar den.

Utifrån denna kunskap har vi identifierat ett antal pusselbitar – det vi kallar tio perspektiv – som är centrala för organisationer som verkar i en föränderlig tid att förstå och agera utifrån. Det handlar bland annat om värderingar, motivation, lärande och innovation.

Genom att lyfta fram svar från våra undersökningar och kombinera dessa med forskningsrön och expertkunskap har vi skapat en bok som kan fungera som en verktygslåda. Vill vi ge dig som läsare både handfasta råd och inspiration som hjälper dig att aktivt framtidssäkra din organisation.

Vi tror att du som läsare brinner för ledarskap och organisationsutveckling, precis på samma sätt som vi på Hammer & Hanborg. I slutet av boken kan du därför läsa mer om vårt arbetssätt och hur vi ser på värdebaserat företagande. Men börja med att registrera dig och ta emot vår bok via mejl (boken är helt digital) och vänd blad – tio perspektiv som formar morgondagens arbetsplats och en vision för ett hållbart arbetsliv.

Hammer Hanborgs bokHammer Hanborgs bok

Framtidens Professionella Liv 1.0

Den första versionen av boken lanserades år 2017 och byggde till stor del på insikter från vår undersökning på fem teman om hur vi kommer att arbeta i framtiden: Nya arbetssätt, Självledarskap, Vad är ett arbete?Kontinuerligt lärande och Arbetsplatsen. I boken bidrar experter med kommentarer till temana, bland andra Fredrik Heintz Docent och universitetslektor, Linköpings universitet, ordförande i Svenska Al-sällskapet.

Hammer Hanborgs bok och framtidens professionella livHammer Hanborgs bok och framtidens professionella liv

Framtidens Professionella Liv 2.0

I den andra versionen av boken lanserades 2018. I den har vi adderat kapitlet Kundresa i förändring som bygger på undersökningen med samma namn som genomfördes i samarbete med Microsoft Dynamics och gick ut till Marknadschefer, Försäljningschefer och Kundtjänstchefer. Undersökningen syftade till att ge en bild av hur svenska företag och organisationer anpassar kompetens, teknik och arbetssätt till en förändrad kundresa.

Vår bok om Framtidens professionella livVår bok om Framtidens professionella liv

Framtidens Professionella Liv 3.0

I den tredje versionen av boken har vi strukturerat om boken utifrån tio perspektiv som vi tror kommer att vara avgörande för framtidens professionella liv. Boken lanserades 2018 och resonemangen grundas till stor del på resultaten av vår undersökning Nordic Executive Survey 2018.

Hammer Hanborgs bok om Framtidens professionella livHammer Hanborgs bok om Framtidens professionella liv

Framtidens Professionella Liv 4.0

2019 lanserades den fjärde versionen av boken. I den presenteras analyser av resultaten av en uppföljande undersökning om våra tio perspektiv på framtidens professeionella liv. Men den här gången ställdes frågorna ur medarbetarperspektiv. Det ger oss en spännande möjlighet att jämföra ledares och medarbetare förhållningsätt på alltifrån Självledarskap till Innovation. Boken innehåller en rad kommentarer skrivna av vårt nätverk av expertgiggare på respektive område.

FPL 5.0FPL 5.0

Framtidens Professionella Liv 5.0

Framtidens professionella liv blev, på grund av coronaviruset, verklighet mycket snabbare än någon av oss kunnat ana. Och vi tror att pandemin bidrar till att takten i de förändringar som redan var på gång nu har ökat. Vi jobbar hemma, där vi i högre grad måste leda oss själva, den digitala utvecklingen har tagit ett stort språng, vi ser ett ledarskap som bygger på minskad kontroll och ökat förtroende.

Framtidens professionella liv 6.0Framtidens professionella liv 6.0

Framtidens Professionella Liv 6.0

Vilka har de största ledarskapsutmaningarna varit, vilka positiva effekter som krisen haft för ledare och hur framtidens ledarskap kommer att se ut? Vi har uppdaterat kapitlet om Ledarskap & Självledarskap (s. 100) och kapitlet om Arbetsplatsen (s. 328).

Så kan Hammer & Hanborg hjälpa dig

Utvecklingen går fort och vi har alltid haft ambitionen om att vara före vår tid. Vi har gjort det till vår mission att vara med och skapa framtidens professionella liv. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar. Vi hörs!