Malin Nyman Leadership and Neuro Leadership ConsultantMalin Nyman Leadership and Neuro Leadership Consultant

Malin Nyman

Leadership & Neuro Leadership Consultant

Med utgångspunkt i neuroledarskap (hur våra hjärnor fungerar) utvecklar Malin ledare och grupper att skapa bättre affärsmässiga resultat utan att göra avkall på trivsel och välmående. Malin Nyman har i 15 års tid utvecklat ledare och grupper genom att hålla föreläsningar, utbilda, facilitera och coacha. Hon började med att utbilda sig till jurist och göra karriär inom domstolsväsendet. Efter tio år där sadlade hon om till konsult inom förändring och utveckling.

Malin är också certifierad integrativ coach, medlare, har certifieringar i flertalet beteende- och färdighetsanalyser, värderingsverktyg, goalmapping, kärnkvaliteter, immunity to change m.fl.

Mina kollegor