Hammer Hanborg kultur och värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg kultur och värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Nyheter

2019-11-21

Betydelsen av värderingar i rekryteringsarbetet

Inspirationsföreläsning hos Svensk Kooperation med Hammer & Hanborgs affärsutvecklare, Karin Netzell och Senior Consultant Value facilitator, Emeli Haage.

Hammer Hanborg Värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Karin Netzell, Petra Pilawa (Svensk Kooperation) och Emeli Haage.

Idag pågår en inspirationsföreläsning hos Svensk Kooperation som Hammer & Hanborgs affärsutvecklare, Karin Netzell och Senior Consultant Value facilitator, Emeli Haage håller i. Föreläsningen handlar om Betydelsen av värderingar i rekryteringsarbetet. Svensk Kooperations verkstäder är till för erfarenhetsutbyten och inspiration mellan olika kooperativa företag. Nedan har vi några viktiga punkter från föreläsning varför det är viktigt att arbeta med värderingar.

 

Varför det är viktigt att arbeta med värderingar:

  • Värderingar är kärnan i vem vi är och påverkar våra dagliga beslut och handlingar
  • Värderingar är organisationskulturens byggstenar
  • Värderingar blir allt viktigare för alla intressenter på arbetsmarknaden. Kunder, medarbetare och arbetsgivare
  • Värderingar kan stötta och störta förändringsarbetet
  • Gemensamma värderingar ger en snabb organisation då kontrollbehovet minskar. Kontroll tar tid
  • Digitaliseringen ökar mobiliteten och flexibiliteten i arbetslivet vilket skapar ett större behov av psykologisk trygghet via gemensamma värderingar
  • Värderingar är ett sammanhållande kitt då det inte längre finns en tydlig avgränsning för vilka som ska räknas som medarbetare. Med giggare, samarbetspartners, outsourcade avdelningar och plattformar för open innovation är det sällan en skarp linje mellan de som är innanför och de som är utanför organisationens gränser.
  • Människor mår bättre när personliga värderingar överensstämmer med organisationens. Stress och oro relaterat till arbetet minskar
  • Ledare vars värderingar överensstämmer med organisationens uppfattas som mer trovärdiga
  • Delar en nyanställd organisationens värderingar är den mindre benägen att säga upp sig inom de första 6 månaderna

 

#Framtidensprofessionellaliv #Framtidensrekrytering #Hammerhanborg #Rekrytering #Värderingar