En resan mot framtidens marknadsorganisationEn resan mot framtidens marknadsorganisation

Nyheter

2020-02-10

Från Finlandsfärja till skateboard

– Dustins resa mot framtidens marknadsorganisation  

För ett halvår sedan hoppade marknadschefen Jenny Jerselius och hennes kollegor av “Finlandsfärjan” – en traditionell, trögrörlig marknadsavdelning som inte klarade nya krav och snabba förändringar. I stället skapade man en platt organisation med små, tvärfunktionella team där alla fick ta lika stort ansvar och började jobba helt agilt. Resultatet: Högre kvalitet, bättre och snabbare leveranser, och inte minst, en bubblande och kreativ stämning bland medarbetarna.

Jenny Jerselius Dustin - marknadsorganisationJenny Jerselius Dustin - marknadsorganisation

Jenny Jerselius, marknadschef på Dustin

Under det senaste året har IT-företaget Dustin både expanderat och gjort om sitt erbjudande, vilket har ställt helt nya krav på marknadsföringen. Men den traditionellt uppbyggda marknadsavdelningen kunde inte möta förändringarna, berättar marknadschefen Jenny Jerselius, som är gäst i Hammer & Hanborgs senaste poddavsnitt.

– Vi såg att den gamla modellen inte längre fungerade. Vi fick inte den kvalitet i aktiviteterna som vi ville ha. Folk kände att de bara levererade, och att de inte skapade någonting med kvalitet. Dessutom fanns det väldigt lite tid för mätning, uppföljning och förbättring, säger hon. Det höga tempot, med över 700 marknadsaktiviteter per år att producera och lansera, skapade dessutom stress bland medarbetarna.

Teamet på Dustin insåg att något radikalt måste ske och vände blicken utåt. De gjorde noggrann research och hämtade inspiration från andra företag, däribland Telenor, som redan hade påbörjat sin resa mot framtidens marknadsorganisation. Sedan inledde teamet arbetet med Dustins stora omställning, som i praktiken skulle handla om att skrota gamla hierarkier och modeller och införa ett helt nytt sätt att jobba. Och de insåg att det kunde bli tufft på vägen:

– Det var väldigt mycket tankar. Hur blir man agil på en Finlandsfärja? Hur planerar vi det här arbetet? Hur får vi våra stakeholders och affären att förstå vad vi håller på med, och att lita på att vi gör rätt aktiviteter? Är det här ens möjligt?

Men steg för steg, och delvis med hjälp av experter utifrån, byggde Jenny och teamet på Dustin upp en ny organisation bestående av åtta mindre, korsfunktionella team med en rad specialister i varje grupp. I de nya teamen finns inga chefer och projektledare – medlemmarna i varje team förväntas ta lika stort ansvar för leveranserna, och alla förväntas även kunna kliva fram som ambassadör för gruppen i möten och andra forum där man presenterar sitt arbete. Däremot finns “product owners” som fungerar som språkrör mellan teamet och olika stakeholders. Den nya organisationen består också av så kallade “scrum masters”, som fyller en ny och viktig funktion.

– Scrummetodiken bygger på att vi jobbar med Minimale Viable Products, så kallade MVP:s. Istället för att teamet lägger månader på att planera en Rolls Royce, en jättekampanj som redan är gammal och fel när vi väl lanserar den, så börjar vi med att langa ut en skateboard, en MVP, för det vi vill uppnå. Sedan ser man hur det fungerar, och mäter resultatet av den aktiviteten innan man går vidare, förklarar Jenny.

Utöver nya arbetsmetoder och roller har Dustins omställning bland annat handlat om ökat självledarskap, ambitiösare feedbackkultur och större transparens mellan såväl medarbetare och team som mellan avdelningar. Idag, ett halvår efter att den nya organisationen sjösattes på allvar, konstaterar man att satsningarna haft mycket positiv effekt, bland annat i form av högre kvalitet, större kreativitet och ökad arbetsglädje.

– Det har blivit en helt annan lekfullhet som jag tror bidrar till en kreativitet som behövs även om allt är datadrivet och man jobbar med KPI:er. Det har även bidragit till bättre samarbete mellan avdelningarna.

– En av de verkliga fördelarna med det här arbetssättet, och som jag uppskattar mest, är att vi har lyckats med det som många företag idag ser som en stor utmaning, nämligen att få ihop sälj och marketing. Säljavdelningen har aldrig har fått så mycket leveranser som de får nu, och de har aldrig tidigare varit så involverade i det vi gör som de är nu.

Jenny Jerselius slår fast att hon “brinner” för arbetet med att forma framtidens marknadsorganisation, och hon hoppas kunna inspirera andra att våga testa. Samtidigt vill hon påminna om att det kräver tålamod och uthållighet.

– Det är viktigt att ha respekt för processen och förstå att det tar oerhört mycket tid att förankra det här internt.

– Sen är det learning by doing som gäller. Man måste prova sig fram, det är enda sättet.

 

 

Lyssna på Hammer & Hanborg-podden och hör mer om Dustins resa mot framtidens marknadsorganisation.

Om Dustin: Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner som finns i Norden och Nederländerna. Bolaget har mer än 1 800 medarbetare och omsatte 2018/19 ca 12,5 miljarder SEK.

Den 27 mars håller Jenny Jerselius, Dustin, och Kristina Närman, Hammer & Hanborg, i frukostworkshop: Från Finlandsfärja till skateboard så skapar du en agil marknadsföring. Kom till oss och inspirerars av hur vi jobbar för att implementera agila arbetsmetoder i organisationer. Läs mer om denna workshop och kommande event här!