GrafiskHeaderLogoGrafiskHeaderLogo

Hammer & Hanborgs grafiska profil

Syftet med en tydlig grafisk profil är att vår omgivning snabbt och enkelt ska känna igen vårt varumärke Hammer & Hanborg. Vi vill att du ska uppfatta oss som seriösa och se att vi arbetar med kvalitet i alla våra kommunikationskanaler. Nyckelord som inspiration och enkelhet är ord som ska återspeglas i såväl design som innehåll. Ta gärna kontakt med kommunikationsansvarig Susanna Avander, om du har frågor rörande vår grafiska profil.

AnvandandeavlogotypAnvandandeavlogotyp

LOGOTYP

Logotypen är vår avsändare och får aldrig förändras eller förvrängas i form eller färg. Proportionerna behöver vara desamma och inga beståndsdelar får modifieras. Det är heller inte tillåtet att slå ihop logotypen med något annat grafiskt element, ta bort någon del av logotypen eller addera en ej godkänd text, s k tagline.

Den primära logotypen är alltid förstahandsvalet. I de fall där den inte är optimal så ska alternativet användas.

LogotypManualLogotypManual

LOGOTYP FRIZON

Vår logotyp behöver ett miniavstånd till övriga grafiska element för att framträda ordentligt och göra Hammer & Hanborg till en tydlig avsändare. Detta avstånd kallar vi frizon. Frizonen är ett minimiavstånd, ju mer vit yta runt logotypen desto bättre kommer den att framträda.

Minimihöjd på logotypen är 4 mm.

Placering: Logotypen placeras alltid antingen till vänster eller till höger i förhållande till satsyta och layout, aldrig centrerat. Undantag får göras främst i digitala medier om det centrerade fungerar betydligt bättre.

FargergrafiskmanualFargergrafiskmanual

FÄRGER

Den klassiska Hammer & Hanborg röda är vår primärfärg, och ska i möjligaste mån vara den dominerande färgen i vår kommunikation.

Till den finns även en mörkare röd färg som på webben används som självständig färg.

Det finns även två grå nyanser som kompletterar primärfärgen och den mörkare röda.

Logotyper och framsida senaste bok Framtidens Professionella Liv

Länk till Pressrum

Logotyp LiggandesLogotyp Liggandes
LogoKvadratLogoKvadrat
Boken5Boken5