Hammer Hanborg Agila Arbetssätt, Design Thinking - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Agila Arbetssätt, Design Thinking - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Blogg

2019-10-30

Agila arbetssätt, Design Thinking, Open Innovation... Buzzwords - eller?

Jag, Kristina Närman, har tillsammans med Karin Netzell hunnit med två rundabordssamtal om nya arbetssätt och inkluderande innovation. Mycket spännande och givande att få diskutera detta med engagerade deltagare med helt olika perspektiv! Läs några av mina viktigaste take-aways.

Hammer Hanborg Innovation Rundabordsamtal - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Innovation Rundabordsamtal - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Författare: Kristina Närman

Nya arbetssätt är på allas läppar! Det diskuteras i alla branscher, sektorer och oavsett organisationsstorlek. Vi behöver anpassa hur vi jobbar för att kunna testa nya idéer snabbare, fatta snabbare beslut och hitta mer relevanta lösningar men också för att attrahera och behålla talanger. Vi pratade agilt, design thinking, open innovation och mycket annat.

Det är viktigt att alla deltar – men hur gör man? Alla är överens om att det är en förutsättning att fler engageras i utvecklings- och innovationsarbetet för att vi 1) ska hänga med i dagens snabba tempo och 2) ska hitta de bästa lösningarna. Men att skapa en kultur av inkluderande innovation är inte helt enkelt. Vi diskuterade viktiga förutsättningar men också om själva begreppet ”innovation” faktiskt kan vara ett hinder? Innovation som begrepp kan verka avskräckande eftersom vi tror att det måste innebära stora, omvälvande idéer. Men det finns också det som kallas för inkrementell innovation, dvs det dagliga skruvandet. För att skapa ett gynnsamt klimat för inkluderande innovation där ALLA vill, vågar och kan delta behöver vi inkludera även detta i innovationsbegreppet. Kanske är det smartare att prata om förbättringsarbete?

Skapa medvetenhet om egna och andras styrkor! Många organisationer är bra på att kartlägga teamens kompetens men fortfarande sker det ofta utifrån traditionellt ”CV-tänk” där färdigheter och erfarenhet står i fokus. Dags att tänka om! För att skapa mer engagemang, kreativitet och fart i förbättringsarbetet behöver vi bli medvetna om våra egna och våra kollegors styrkor och POTENTIAL. Då kan vi sätta samma tvärdisciplinära team som kan skapa helt nya möjligheter.

 

Är detta frågor som diskuteras i din organisation? Vill ni ha nya inspel och/eller mer kött på benen? Hör av dig så kommer vi till er!