Charlotta RydstromCharlotta Rydstrom

Blogg

2019-04-04

Feedbackkultur – lika eftertraktat som svåruppnåeligt?

Varför är det så svårt att få till något så allmänt eftertraktat som en god stämning på kontoret? Vi söker tillitsfulla relationer där vi kan vara uppriktiga mot varandra för att växa som individer och team. Men varför lyckas vi inte alltid?

CharlottaCharlotta

Författare: Charlotta Rydström, Senior Consultant

Ibland har vi svårt att nå varandra för att vi uttrycker våra tankar i kritik och våra hjärnor upplever kritik som ett direkt hot mot oss. Hjärnans reaktion är den samma som när vi stod på savannen med ett lejon på väg mot oss och vi reagerar med antingen Freeze, Fligth or Fight. Tyvärr leder inget av de tre alternativen till god stämning på kontoret eller tillitsfulla relationer. Tvärtom - omfattande forskning visar att kritik och annat negativt bemötande utlöser samma smärtsensorer i hjärnan som när vi får ett fysiskt slag.

 

Feedback är inte synonymt med kritik

Därför blir feedbackkultur avgörande för att skapa trygga och utvecklingsorienterade team. Feedback, på svenska återkoppling, är inte samma sak som kritik. För det första handlar det oftast om att återkoppla ett beteende vi vill förstärka och se mer av. För det andra handlar inte feedback om att värdera ett beteende som bra eller dåligt utan helt enkelt en återkoppling på hur ett beteende landar hos andra. För det tredje är inte är det inte upp till personen som ger feedback att avgöra vad mottagaren ska göra med den, utan mottagaren väljer själv om den vill förändra eller behålla sitt beteende.

 

Att skapa en feedback kultur

Som alla kulturer upprätthålls feedbackkulturen genom kontinuerlig upprepning, så det handlar egentligen om att lära sig en form för feedback och sedan sprida och upprepa den. Här är fem tips för att komma igång:

  • Skapa rutiner och processer för att feedback ska vara en naturlig del av vardagen
  • Var tydlig med att feedbackkulturen är avgörande för framgång
  • Ge möjlighet till utbildning/kurser i feedback för alla medarbetare
  • Belöna förmågan att ge, be om och ta emot feedback
  • Mät ledares förmåga att ge, be om och ta emot feedback

Stort lycka till, och hör gärna av dig till mig, Charlotta Rydström om du vill bolla dina utmaningar med att få till en feedbackkultur!

 

Ta med en kollega och träffa bland annat Charlotta Rydström på frukostworkshopen om feedback och feedbackkultur i Malmö den 11 april - läs mer och boka här!