Hammer Hanborg Mangfald och inkludering - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Mangfald och inkludering - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Blogg

2020-03-23

Hur bevara lugnet i oroliga tider

På engelska kallar man det för negativity bias, svenskan har inget riktigt bra uttryckt. Men vad det innebär är att vår hjärna registrerar hot eller negativa erfarenheter, eller för den delen tankar och fantasier om eventuella framtida hot eller negativa händelser, som fastnar i vårt sinne liksom tistlar fastnar på byxbenen när man går genom en sommaräng.

Britta 950×950 1Britta 950×950 1

Författare: Britta Bylander

Hur hanterar vi då vår negativity bias som kanske frammanar oro, rädslan och ångest, i en situation eller en tid när lugnet är till störst hjälp?

Svaret är att försök blir mer medveten, att upptäcka vad det är för tankar, bilder och känslor som ditt sinne skapar. Att låta tankar och känslor flöda fritt och bli medveten om hur du tolkar dig själv och omvärlden. Först då kan du börja använda förnuftet till att skärskåda det som pågår i ditt sinne, är tankarna verkliga eller en konstruktion som är byggda på rädslor eller oro? Finns det andra scenarion som är lika möjliga att hända?

Mindfulness hjälper behålla lugnet

Mindfulness är ett hjälpmedel som möjliggör kontakt med dessa tankar och känslor utan att du behöver fastna i dem. Till en början kan det kännas överväldigande när vi stannar upp i nuet och får fatt i det vi tänker och känner. Men med regelbunden övning kan du lägga märke till mönster, och insikter kan utkristallisera sig. Du kan avgöra om det är konstruktivt att låta dig styras av tankarna eller känslorna just nu – innan du vet om det kommer hända eller inte. Då kan du också lugnt och sansat agera på det du behöver agera, samt låta de tankar och känslor som är störande brus passera, utan att ta alltför stor del av vare sig din energi eller tid.

I dessa Coronatider är det viktigare än någonsin att försöka behålla lugnet. Här kan du följa en 11 minuters meditation. Pröva att göra den en gång om dagen.