Hammer Hanborg Kristina Närman Intraprenörskap - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Kristina Närman Intraprenörskap - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Blogg

2019-06-28

Intraprenör, hur blir man det?

Om vi börjar med ursprunget – entreprenör – så hävdar jag att det är vi alla redan: vi människor har en medfödd lust och förmåga att vara kreativa och skapa, att hitta lösningar och testa om dessa fungerar. Med andra ord grunden i entreprenörskap.

Författare: Kristina Närman

Det är också intressant att notera att definitionen av entreprenörskap håller på att förändras, idag associeras entreprenör med en person som ser möjligheter och driver dem (Forbes.com 20130514). Den nya definitionen har alltså inget att göra med att starta företag, utan entreprenörer kan lika gärna finnas inom organisationen. Och det är där vi hittar dem: intraprenörerna.

Varför är det då så viktigt med intraprenörer idag och i framtiden? Den snabba och konstanta förändringen är en anledning. Vi måste se och ta vara på möjligheter för att fortsätta vara relevanta. En annan är digitaliseringen. När vi så småningom i ännu större utsträckning får sällskap av robotar och AI i arbetslivet, kommer det att vara vår kreativitet och fantasi som betalar räkningarna – helt enkelt för att det är detta som inte kan digitaliseras.

Men att se och driva möjligheter och vara kreativ kräver träning. Vår hjärna är som bekant mer känslig för negativ information än positiv (kallat negativity bias). Vi måste alltså aktivt jobba för att fokusera på lösningar istället för att hamna i loopen ”det går inte”. I självledarskapet finns några viktiga nycklar som hjälper oss. Vårt passionerade engagemang, vår inre motivation, är motorn som för oss framåt. Att själv bestämma och styra sitt arbete är enligt forskningen en förutsättning för att vår inre motivation ska ticka igång. Lägg till upplevelsen av att utvecklas och koppla det vi gör till något meningsfullt, ett högre syfte, och vi är hemma.

"Träna på att se möjligheter. Ta meningsfulla risker. Släpp loss din betaversion"

En annan nyckel är att sluta ta innovation så himla allvarligt. För att bli intraprenörer måste vi våga faila. Utveckling och innovation handlar per se om att ge sig ut på okänd mark – då finns givetvis risken att det inte blir som vi har tänkt (det är i själva verket så många av de riktigt lyckade innovationerna kommit till). Jag menar att vi ska se oss själva och vårt arbete som konstanta beta-versioner. Ja det finns buggar, men enda sättet att få veta vilka dessa är och hur de eventuellt ska åtgärdas är att ut och testa. Organisationen måste tillåta och uppmuntra misslyckanden. Slarv och nonchalans är givetvis inte ok, men misslyckande för utvecklings skull är bra – till och med eftersträvansvärda – när det gäller att bli innovativa intraprenörer.

Att fler organisationer öppnar upp för alla att delta i innovations- och utvecklingsarbetet är goda nyheter. Fler hjärnor ger bättre idéer. Och som alla entreprenörer vet finns det inga ”self-made millionaires”. Istället handlar det om att omge sig med personer som kompletterar en. Här har intraprenören ett guldläge – hen tillhör ju redan ett team. När teamet lär känna varandras styrkor och specialintressen kan innovationsarbetet accelerera.

De organisationer som arbetar aktivt med att utveckla självledarskap och tillåter självstyre har bra förutsättningar för intraprenörskap. Genom att träna förändringsagenter med uppgift att driva utvecklings- och innovationsarbetet maxas möjligheterna. Ge dem kunskap och verktyg för att involvera och stötta sina kollegor kunder, samarbetspartner, whoever att släppa loss sin kreativitet och bidra.

 

♥ Maxa din egen och organisationens innovationskraft! Häng med oss på Innovation Bootcamp och låt dig inspireras, svettas och lyckas med att hitta dina innovationsstyrkor. Läs mer här!

♥ Vad betyder innovation för en självstyrande organisation? Boka 2 timmar workshop med Kristina Närman. Läs mer här!