Framtidens professionella liv - rekryteringFramtidens professionella liv - rekrytering

Blogg

2019-05-29

Maxa innovationen? Träna inreprenörskap!

I en självstyrande organisation leder och ansvarar varje person för sin egen utveckling. På samma sätt leder och ansvarar varje person för organisationens utveckling. Att ALLA deltar i utvecklings- och innovationsarbetet är en förutsättning. Det är dags att träna inreprenörskap!

Kristina Närman - InnovationKristina Närman - Innovation

Författare: Kristina Närman

Vi människor har en medfödd lust och förmåga att vara kreativa och skapa, att hitta lösningar och testa om dessa fungerar. Med andra ord grunden i entreprenörskap. Tidigare var entreprenör synonymt med en som startar företag, men definitionen håller på att förändras. Idag associeras entreprenör med en person som ser möjligheter och driver dem (Forbes.com 20130514). Den nya definitionen handlar alltså inte om att driva företag utan om ett mindset – om inreprenörskap.

Varför är det då så viktigt med inreprenörskap idag och i framtiden? Den snabba och konstanta förändringen är en anledning. Vi måste se och ta vara på möjligheter för att fortsätta vara relevanta. En annan är digitaliseringen. När vi så småningom i ännu större utsträckning får sällskap av robotar och AI i arbetslivet, kommer det att vara vår kreativitet och fantasi som betalar räkningarna – helt enkelt för att det är detta som inte kan digitaliseras.

Men att se och driva möjligheter och vara kreativ kräver träning. Vår hjärna är som bekant mer känslig för negativ information än positiv (kallat negativity bias). Vi måste alltså aktivt jobba för att fokusera på lösningar istället för att hamna i loopen ”det går inte”. I självledarskapet finns några viktiga nycklar som hjälper oss:

  • Vårt passionerade engagemang, vår inre motivation, är motorn som för oss framåt
  • Att själv bestämma och styra sitt arbete är enligt forskningen en förutsättning för att vår inre motivation ska ticka igång
  • Lägg till upplevelsen av att utvecklas och koppla det vi gör till något meningsfullt, ett högre syfte, och vi är hemma

De organisationer som arbetar aktivt med att utveckla självledarskap och tillåter självstyre har bra förutsättningar för att bli bra på inreprenörskap. Genom att träna förändringsagenter med uppgift att driva utvecklings- och innovationsarbetet maxas möjligheterna. Ge dem kunskap och verktyg för att involvera och stötta sina kollegor kunder, samarbetspartner, whoever att släppa loss sin kreativitet och bidra.

Lycka till!

 

 

♥ Maxa din egen och organisationens innovationskraft! Häng med oss på Innovation Bootcamp den 5-6 september och låt dig inspireras, svettas och lyckas med att hitta dina innovationsstyrkor. Läs mer här!

♥ Vad betyder innovation för en självstyrande organisation? Boka 2 timmar workshop med Kristina Närman. Läs mer här!