Blogg AsaBlogg Asa

Blogg

2020-05-14

Så hanterar du krisen - mina bästa tips!

Hammer & Hanborg har funnits i mer än 25 år och det har under de här åren uppstått flera stora kriser i vår omvärld som IT-kraschen och den globala finanskrisen som bolaget har tagit sig igenom. Åsa Falkman, en av bolaget grundare delar med sig av sina erfarenheter.

Hur har Hammer & Hanborg hanterat tidigare kriser?

”Min erfarenhet är att det är viktigt att snabbt försöka förstå hur det här drabbar just oss? Hur kan vi värna bolaget och samtidigt agera ansvarsfullt mot alla som gett oss sitt förtroende? Det gäller kunder, kandidater, leverantörer, samarbetspartners och inte minst alla medarbetare. Hur påverkas de i sin tur av det som sker?

Och man måste våga agera och fatta beslut efter den kanske knapphändiga information man har. Det går alltid att ändra sig och fatta nya beslut.

En annan viktig del är så klart att vårda sina relationer så det blir lätt att återuppta alla samarbeten som kanske får stå tillbaka. På så sätt är man också tidig med att känna av när det börjar vända. Det har verkligen varit vår räddning genom tidigare kriser. Vi har funnits där för våra kunder och kandidater när det vänt.”

Finns det några skillnader i den pågående krisen jämfört mot tidigare kriser?

”Det här är en pandemi så det finns en hälsoaspekt att ta hänsyn till som vi inte har varit med om tidigare. Vi följde rapporteringen om viruset och agerande snabbt inom de ramar som vi själva kunde styra över. Vi låg steget före Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tog tidigt ett beslut om distansarbete för att skydda våra medarbetare från onödiga hälsorisker. Vi var också måna om att tidigt ha en dialog med våra konsulter som jobbar ute hos våra kunder.

I den här krisen upplever jag mer än tidigare är att många försöker hjälpa varandra genom att anpassa sina affärer till de nya förutsättningarna som kunder och leverantörer har nu. Det finns en vilja till att vi tillsammans kan försöka hålla igång även framåtriktade aktiviteter.”

Åsa Falkman grundare Hammer & HanborgÅsa Falkman grundare Hammer & Hanborg

Åsa Falkman Founding Partner Hammer & Hanborg

Hur har omställningen till att distansarbete på heltid fungerat?

”En lärdom som vi dragit är att det blir ännu viktigare att ha en nära relation till alla medarbetare trots att man sitter på distans, därför börjar vi dagen med ett kort videomöte, en incheckning. Vi har infört självledarskap i allt högre grad sedan flera år tillbaka och det har verkligen blommat ut än mer under den här tiden. Jag är så imponerad av våra medarbetare! Jag upplever att det interna samarbetet stärkts och att många nya idéer föds ur den här nya situationen. Det gäller alla delar av vår verksamhet.

Vi har fortsatt att leverera kompetens till både konsulttjänster och fasta rekryteringar trots att vi inte har fysiska möten. Det fungerar oerhört bra då både kunder och kandidater hakat på möjligheten.

Våra planerade seminarier under våren gjordes snabbt om till webinars. Vi har faktiskt fram till nu genomfört 18 st och planerar många fler. Vi har flera samarbeten med giggare som arbetar nära oss. Tillsammans med dem har vi lyckats ha en hög digital närvaro. Vår ambition har varit att vara generösa med kunskap. Jag tror att det vi väntat på så länge, att gig-ekonomin ska booma, kommer att hända efter Corona.

Vi har generellt blivit mer digitala i vårt arbetssätt och tänk och det vill vi fortsätta att utveckla."

Finns det några lärdomar att dra och vad man som bolag bör tänka på framöver?

”Det som blivit väldigt påtagligt för många organisationer är att de har infört distansarbete. Vilka lärdomar kan man dra av det? Att många jobbar hemifrån ställer andra krav på både ledarskap och organisation. De här erfarenheterna kan vi ta med oss även efter krisen. Det är kanske är ett ypperligt tillfälle att se över hur man är organiserade.

När vi hamnar i nya situationer så gäller det att navigera sig fram och våga prova nytt. Det är ett bra tillfälle till att jobba med innovation och att involvera hela verksamheten i det. Vi måste tänka både på vad som krävs i nuet och framöver.

I och med att det råder stor osäkerhet om när det blir ”efter krisen” är det viktigt att anpassa sig hela tiden och vara beredd att genomföra förändringar efter situationen. Ett exempel är att se över sina mål regelbundet för att bidra till att hålla motivationen uppe. Det är viktigt att komma överens om gemensamma målsättningar som man jobbar mot tillsammans. På så sätt kan man hjälpa varandra att växel dra när det känns motigt.

Det gäller att utnyttja tillfället för att identifiera vilka erfarenheter och lärdomar man kan ta med sig in i framtiden för att lyckas ännu bättre och på så sätt ha möjlighet att till och med gå stärkt ur krisen.”

♥ I vårt nätverk finns konsulter på alla nivåer som ni kan hyra in för kortare eller längre uppdrag på heltid eller deltid. Kolla in exempel på personer som kan börja hos er inom kort.

♥ Vi gillar att dela med oss. Med det sagt bjuder vi på webinars, events, workshops och rundabordssamtal. Våra aktiviteter finns samlade här.

♥ Vi har definierat 10 steg till en självstyrande organisation som du hittar här.