Satsa på kognitiv mångfald för att lösa komplexa problem

Ellens BloggEllens Blogg
I mitt förra blogginlägg skrev jag om vikten av inkludering och att begreppen mångfald och jämställdhet brukar leda till att vi stannar vid idén om representation. Det vill säga hur många vi har av x och y personer men mindre kring hur vi ska skapa en organisation som tar tillvara på allas kompetens och ser till att skapa jämlika förutsättningar för alla medarbetare.

Av: Ellen Landberg
Foto: Robert Haecks

Ett meningsfullt begrepp i det här sammanhanget är kognitiv mångfald. I boken ”The Diversity Bonus How Great Teams Pay Off in the Knowledge Economy av Scott E Page, som är professor i komplexa system, statsvetenskap och ekonomi vid Michigans universitet, används begreppet som en del av förklaringen till att heterogena, det vill säga blandade, grupper kan generera bonusar i form av till exempel innovativa idéer, fler möjliga lösningar, bättre prognoser etc.

Ett av de intressanta perspektiven i boken handlar om hur vi måste ändra normen när det kommer till vilka medarbetare som är de allra bästa. Består våra verksamheter av komplexa uppgifter som ska lösas? Isåfall ska vi satsa på att sätta samman team vars kompetenser kompletterar varandra och inte överlappar varandra. Då avgörs ”bäst” av hur lite överlappning som finns mellan teammedlemmarna, inte något annat. Det är ett sätt att fördjupa idén om kompetens och rekrytering – för har vi verkligen processer som utforskar just detta?

Den kognitiva mångfalden handlar om att vi har medarbetare som har olikhet i perspektiv, tolkningar, tekniker och verktyg för att lösa problem och olika modeller för att dra slutsatser om orsak och verkan. Sannolikheten att vi har detta ökar om vi har en blandning av ålder, kön, etnisk bakgrund och så vidare. Så på så sätt är det kopplat till mångfald och representation. Men – för att uppnå fördelarna med den här blandningen, de olika perspektiven, metoderna och tolkningarna, så måste vi skapa ett arbetsklimat där detta premieras och välkomnas: den inkluderande organisationen. Alltför ofta är vi i våra organisationer fast i normer, föreställningar och strukturer som utgår från ett ”rätt sätt” och en ”rätt kompetens”, och då kommer vi inte att få någon mångfaldbonus, som Scott E Page kallar det.

Som tur är finns det många saker du kan göra i din organisation för att starta arbetet för inkludering. Några av de sakerna kommer jag berätta om på Hammer & Hanborgs frukost den 26 mars. Välkommen då!

 

 

Klicka här och läs Ellens förra blogginlägg "Tänk vidare från representation och rekrytering!"

Läs vidare om inludering och mångfald i vår bok Framtidens professionella liv

Workshops som vi erbjuder inom Mångfald & Inkludering