Innovation - Framtidens professionella livInnovation - Framtidens professionella liv

Blogg

2020-03-20

Sverige och världen omorganiserade sig på dagar!

Till följd av åtgärderna för att minimera risken för smittspridning har organisationer i stor utsträckning stängt sina kontor och medarbetare har börjat arbeta hemifrån och därmed ställt om till att genomföra alla möten och samarbeten digitalt.

Karin Netzell - Framtidens professionella livKarin Netzell - Framtidens professionella liv

I normala fall kan organisationsförändringar som t.ex. byte av tekniska system eller införandet av aktivitetsbaserat kontor vara en krävande förändring. Men det är ingenting mot vad vi lyckats åstadkomma nu. Verksamheter har genomfört genomgripande förändringar i arbetssätt, kultur, processer etc., ofta helt utan strategier, planer, projektledare eller ekonomiska resurser. Wow!

Jag kan inte låta bli att fascineras över hur snabbt organisationer anpassat sina verksamheter och ställt om till digitala arbetsplatser och digitaliserade arbetsprocesser. Jag har sett exempel på hur alltifrån myndighetsutövning till teamsammanhållning såsom AW:s hittat sin digitala form.

Digitaliseringen räddar oss

Det senaste decenniets tekniska utveckling har gett oss ovärderliga samarbetsmöjligheter och nu har vi fått anledning att testa och använda dem fullt ut. Dessutom genomförs nu förändringen enligt agila principer. När det inte finns tid att ta reda på alla svar innan vi testar blir vi modiga och snabba. Medarbetare gör allt för att hitta bra lösningar på situationer som uppkommer i och med att vi inte längre kan ses fysiskt. Och jag är övertygad om att många av de digitala processer som vi nu skapar är här för att stanna.

Det kan kännas som att allt har stannat av, men jag kan inte ens föreställa mig vad den här situationen skulle ha inneburit om detta hade skett för 20 år sedan. Hur vi skulle anpassat oss till situationen utan våra tekniska plattformar. Så, förutom ett stort tack till alla som arbetar med att hantera direkta och indirekta konsekvenser av Covid-19, vill jag även rikta min tacksamhet mot alla som möjliggjort samarbete och arbete på distans.

♥ Vi har skrivit en bok, Framtidens Professionella Liv, där vi utforskar tio perspektiv som kommer att få stor inverkan på hur vi jobbar i framtiden. Läs boken.

♥ Vi har en podd om kommunikation, digitalisering, ledarskap och organisationsutveckling. Lyssna på podden.

♥ Vi gillar att dela med oss. Med det sagt bjuder vi på webinars, events, workshops och rundabordssamtal. Här har i samlat våra aktiviteter.