Tänk vidare från representation och rekrytering!

Ellen LandbergEllen Landberg
För några år sedan, när jag fortfarande jobbade som ledarskapsutvecklare på ett fackförbund, började jag byta ut orden jämställdhet och mångfald till inkludering.
Det är ett ord som är mycket vanligare inom ideell sektor och skola än i näringslivet, men jag upplevde att det var dags att vidga begreppen i alla de möten och utbildningar med chefer som jag hade. För när vi pratar om jämställdhet och mångfald så är det så vanligt att vi fastnar i idén om representation. Att vi ska ha x antal av någon sort, till exempel av män och kvinnor, och så stannar tanken där.

Av Ellen Landberg

De flesta av oss vet nu att heterogena, det vill säga blandade, grupper kan bidra till mer innovation och kreativitet för att det sannolikt finns fler olika perspektiv i blandade än i likriktade grupper. Forskning visar också att heterogena grupper oftare kommer fram till rätt svar än homogena grupper, även om det kan ta lite längre tid.
Det vi mer sällan pratar om är de förutsättningar som behöver vara på plats för att detta ska ske – att bara sätta ihop en grupp människor betyder inte att kreativitet, öppenhet eller innovation uppstår. En av förutsättningar är att skapa ett inkluderande arbetsklimat.

Inkludering handlar om vad som händer hela vägen, från rekryteringen till hur vi ska behålla och utveckla den personal som vi rekryterat.
Det innebär bland annat att vi måste säkerställa ett jämlikt bemötande, hitta sätt att lära av varandra och av de erfarenheter som görs i verksamheten och att de som är ledare är mer samskapande med sina grupper och team, än att de ska lösa utmaningar själva. Inkludering är inget som en chef kan göra själv, det är något vi skapar tillsammans i våra dagliga handlingar. I framtidens organisation måste inkludering vara en självklar del av företagskulturen för att vi ska kunna ta tillvara på all den kompetens som finns i organisationen.

Idag använder jag alla tre begreppen när jag utbildar; jämställdhet, mångfald och inkludering – men fortfarande med övertygelsen att det är omöjligt att skapa en jämställd organisation eller en verksamhet där vi tar tillvara på den mångfald vi har, utan att jobba med inkludering på flera nivåer samtidigt.

 

Ellen Landberg