Rapport Framtidens kom och marknadRapport Framtidens kom och marknad

Framtidens kommunikation & marknadsföring

Hur kommer AI att påverka kommunikation och marknadsföring? Vilka arbetsuppgifter kommer delvis att hanteras av AI? Kommer kommunikations- och marknadsavdelningarna att ersättas att interdiciplinära team med medlemmar från marknad, kommunikation och kanske HR och sälj? Funderar du på hur du ska utveckla dina medarbetare och bygga ditt team? Vår rapport ger dig en inblick i den spännande framtid som inkluderar glidningar mellan roller och en värld av posthuman kommunikation.

Ta det första steget mot framtiden – läs vår rapport!

Kommunikation & marknadKommunikation & marknad

Hur kommer vår arbetsdag att se ut 2030 eller 2040?

Framtiden är en vision som ännu inte har inträffat och som ännu inte är bestämd. Det är vi som människor, kommunikatörer och marknadsförare som avgör hur vår arbetsdag kommer att se ut 2030 eller 2040. Ny teknik som exempelvis ChatGPT har utmanat och förvånat många av oss under den senaste tiden. Ny teknik som fått oss att ifrågasätta våra roller och inte minst våra kompetenser.

Den femte industriella revolutionen är ett försök att hitta en balans mellan människa och maskin och mellan olika discipliner. Om visionen realiseras kan den resultera i en ny verklighet som kännetecknas av samarbete. Mellan människa och AI.

I grunden är det dock våra värderingar som sätter gränserna. Vad vi vill och vad vi gör spelar stor roll. Det är du som bestämmer. I denna rapport kommer vi utröna vad som händer med kommunikationen och marknadsföringen i Industri 5.0.

För att slippa spekulera kring framtidens marknad och kommunikation har Quattroporte Konsult AB, på uppdrag av Hammer & Hanborg, genomfört en studie baserad på den senaste forskningen och på de förväntningar som finns på marknaden. Allt för att visa på möjliga vägar för framtidens kommunikation och marknadsföring.

Hör av dig om du har frågor eller vill prata om rapporten! Trevlig läsning!

Kontakta oss!