Människa data AIMänniska data AI

Framtidens ledarskap – Industri 5.0

Den 4:e industriella revolutionen inleddes runt 2010 och drivkraften var i huvudsak digitaliseringen. Nu är det dags för den 5:e. Den innebär nya krav på kompetenser, roller och organisering. Digitalisering är även här en viktig drivkraft men också ökade krav på verkshöjd, kreativitet och innovation i vår nya verklighet. Självklart kommer ledarskapet att påverkas.

Som ledare har du idag större möjligheter än någonsin att följa, påverka och analysera din verksamhet. Ledarskapet kommer alltmer handla om relationen mellan människa och AI. Hur ska framtidens ledare navigera i den nya verkligheten? Läs vår rapport Framtidens ledarskap – Industri 5.0 som vi tagit fram tillsammans med Jurek för att hjälpa och stötta dig som ledare.

Rapport Framtidens ledarskapRapport Framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap

I snart 30 år har vi på Hammer & Hanborg arbetat utifrån en vision om att vi vill vara med och skapa framtidens professionella liv.

Vi gör det genom att hjälpa våra kunder med allt från rekrytering och konsultuthyrning, till utveckling av kultur och ledarskap. Vi gör det också genom att kontinuerligt samla in kunskap som ger oss en bild av hur arbetslivet förändras i takt med att omvärlden utvecklas.

Med 30 års branscherfarenhet och 20 års undersökningsresultat i ryggen har vi alltså skaffat oss en djup förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och vad som formar den.

Den här gången har vi valt ett nytt grepp. I stället för att börja med en egen undersökning, har vi analyserat enorma datamängder och sammanställt den senaste forskningen på temat framtidens ledarskap. Bakom analysen och rapporten står Peter Majanen och Lars Harefjord på Quattroporte Konsult AB på uppdrag av Hammer & Hanborg och Jurek. I den här rapporten finner du resultaten.

Så kan Hammer & Hanborg hjälpa dig

Utvecklingen går fort och vi har alltid haft ambitionen om att vara före vår tid. Vi har gjort det till vår mission att vara med och skapa framtidens professionella liv. Hör av dig om du vill veta mer!