Jobba hemifran - Hammer HanborgJobba hemifran - Hammer Hanborg

Så hanterar vi covid-19

I den här extraordinära situationen gör vi allt vi kan för att minska smittspridningen och stötta våra medarbetare, kunder och kandidater. Vi har vidtagit en rad åtgärder och anpassar löpande våra arbetssätt.

Vi har medarbetare i både i Sverige och Norge, såväl konsulter som arbetar ute hos våra kunder som medarbetare på våra kontor i Stockholm, Malmö och Oslo. Redan innan rekommendationen om att jobba hemma kom hade vi ställt om våra interna medarbetare till de digitala hemmakontoren. Detta för att minska möjlig smitta och smittspridning, allt för att hålla verksamheten igång som vanligt, vilket är möjligt tack vare de digitala verktygen. Våra uthyrda medarbetare följer uppdragsgivarnas riktlinjer.

Vi är mycket bra digitalt rustade och har en organisationsform sedan 5 år som bygger på självledarskap och innovation. Vi är vana att möta förändringar vilket underlättade för oss att kunna ställa om snabbt. Business pågår as usual.

Vi använder Teams i Office 365 i skarpt läge, fullt ut. Vi genomför alla våra olika möten – kund, kandidatintervjuer och interna avstämningar via Teams videofunktion – det fungerar utmärkt. Vi har kort och gott fullt fungerande digitala Hammer & Hanborgkontor!

I vårt nätverk av kandidater har vi personer som står startklara för att stötta alla olika slags behov som kan uppkomma i en extraordinär situation som den här.

Vi har så här långt gjort följande justeringar i vårt arbete:

  • Kris-/Operationsgrupp tillsatt med dagliga möten som har överblick över vad som händer i samhället och sådant som påverkar oss
  • Dagliga incheckningar med alla medarbetare som jobbar på våra kontor
  • Vi har ett 50-tal tillgängliga konsulter med inriktning på content, kriskommunikation och pressfrågor som är redo att hjälpa er snabbt
  • Vi genomför endast digitala möten med kunder och kandidater
  • Seminarier är omlagda till webinars

Om Hammer & Hanborg

Vi är en nordisk organisation som har funnits i 25 år. Vår mission är att skapa Framtidens professionella liv. För att lyckas samarbetar vi med de främsta företrädarna för det nya arbetslivet. Flera gånger per år genomför vi undersökningar som tillsammans med våra möten med kunder och kandidater i vårt nätverk ger oss insikter för att lyckas i Framtidens professionella liv. Hör av dig till Annika Lasmarias om du har några frågor.

AnnikaAnnika
Kontaktperson