MangfaldMangfald

Att skapa en inkluderande kultur

Ledare är ofta rekryterade för att lösa, men i de nya organisationerna måste de lära sig att lyssna och lära av det som sker. Inom ramen för mångfald och inkludering finns en rad konkreta verktyg för att träna på det.

I ett workshopformat där alla bidrar tar vi tillsammans fram konkreta beteenden för att tillsammans skapa den arbetsmiljö och kultur ni vill ha i er verksamhet.

"Teamet tar med sig kunskap om egna fördomar och egna och organisationens normer, en gemensam bild av vad som är och vad som inte ett accepterat beteende."

Genom workshopen får ni:

  • Ny kunskap om mångfald, normer och fördomar
  • Medvetenhet om vilka beteenden som behövs förändra s
  • Verktyg och metoder att kunna använda i verksamheten för att påbörja det gemensamma arbetet mot en inkluderande kultur

Efter workshopen har du som ledare fått; konkreta verktyg och metoder för de olika delar som du behöver arbeta med i ett inkluderande ledarskap och fått tillfälle att prova på dessa i skarpt läge. Du har själv fått formulera vad som är viktiga etiska egenskaper som du vill utveckla i ditt ledarskap mot ökad inkludering. Dessutom tar du med dig kunskap om egna fördomar och egna och organisationens normer.

Teamet tar med sig kunskap om egna fördomar och egna och organisationens normer, en gemensam bild av vad som är och vad som inte ett accepterat beteende.

Viktigast av allt; möjlighet att ändra sina egna beteenden från exkluderande till inkluderande efter att ha övat på att bemöta olika typer av exkluderande beteenden med konkreta verktyg och metoder.

Linnea Erikson

Linnea är konsult på Hammer & Hanborg med spets inom mångfald och inkludering. Hör av dig till henne om du vill veta mer eller boka ett möte!