Team TillsammansTeam Tillsammans

Competency Icebreaker

Competency Icebreaker är ett sätt att skapa förståelse för och utveckla de beteendekompetenser som ger goda förutsättningar för att lyckas i dagens professionella liv.

SuperprofilenSuperprofilen

Förändring pågående och tempot högt

Digitaliseringen transformerar bransch efter bransch, ofta med nya affärsmodeller och organisationsstrukturer som följd. Hierarkier och silos monteras ner och ansvar och befogenheter flytts ut i organisationen. Förändring är något ständigt pågående och tempot är högt. Allt detta får givetvis konsekvenser för vilka kompetenser som behövs för att teamet ska nå de uppsatta målen. Competency Icebreaker är ett sätt att skapa förståelse för och utveckla de beteendekompetenser som ger goda förutsättningar för att lyckas i dagens professionella liv.

Workshop utforska beteendekompetenser

Competency Icebreaker är en workshop där deltagarna utforskar vilka beteendekompetenser de använder för att vara framgångsrika i arbetslivet. Utifrån Hammer & Hanborgs unika kompetensmodell skapas förståelse för de egna och andras styrkor och hur dessa kan tas tillvara i arbetet. Det blir ett sätt att bryta isen och på ett lättsamt sätt börja prata om vilka beteendekompetenser som behövs och hur organisationen kan använda medarbetarnas potential för framgångsrik förändring.

För vem?

Workshoppen passar för grupper som befinner sig på en affärsmässig, strukturell eller kulturell förändringsresa. Upplägget kan anpassas utifrån era praktiska förutsättningar såsom antal deltagare, lokal och teknik samt utifrån ert syfte och mål med workshopen.

Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Hammer & Hanborg tagit fram en unik kompetensmodell baserat på vår gedigna erfarenhet av rekrytering till alla typer av organisationer. Utöver det har vi tagit del av SHLs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteende-kompetenser. Modellen baseras på fem olika kompetenser; Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfromer samt Enabler. De beskriver beteenden som ger goda för-utsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.

Resultatet är en positiv bild av gruppens kompetens och hur den kan användas på bästa sätt för att möta framtidens professionella liv. Det kanske inte blir samma resultat som rollbeskrivningarna visar…

Fredrik Svenburg

Fredrik är konsult på Hammer & Hanborg. Han drivs av och jobbar med att skapa hållbara lösningar för kompetensförsörjning på en tuff arbetsmarknad.

För mer information kontakta oss