Hammer Hanborgs kompetensmodellHammer Hanborgs kompetensmodell

Competency Icebreaker

Competency Icebreaker är en workshop som syftar till att ta till vara på alla teammedlemmars fulla potential! Det är ett tillfälle att lära känna och utveckla beteendekompetenser som ger goda förutsättningar för att lyckas i dagens professionella liv.

SuperprofilenSuperprofilen

Lär känna varandras styrkor

Genom lättsamma övningar där alla lär känna sina egna och varandras styrkor kan gruppen utveckla synen på hur medlemmarna kan bidra med betydligt mer än vad som står i rollbeskrivningarna. Resultatet ger en positiv bild av gruppens kompetens och hur den kan användas på bästa sätt för att tillsammans ta sig an nya utmaningar och möjligheter. En större del av medarbetarnas kapacitet nyttjas. Det tjänar alla på!

Competency Icebreaker är ett sätt att skapa förståelse för och utveckla beteendekompetenser som ger goda förutsättningar för att lyckas i dagens professionella liv. Här synliggörs medarbetares potential att bidra till organisationens behov som de ser ut idag, snarare än vid anställningstillfället.

En workshop som synliggör styrkor

Competency Icebreaker är en två timmars workshop där deltagarna utforskar vilka beteendekompetenser de använder för att vara framgångsrika i arbetslivet. Utifrån Hammer & Hanborgs unika kompetensmodell skapas förståelse för de egna och andras styrkor och hur dessa kan tas tillvara i arbetet. Det blir ett sätt att bryta isen och på ett lättsamt sätt börja prata om vilka beteendekompetenser som behövs och hur organisationen kan använda medarbetarnas potential för att nå målen.

För vem?

Workshoppen passar för arbetsgrupper som befinner sig på en affärsmässig, strukturell eller kulturell förändringsresa och som vill vidga perspektiven för hur var och en kan bidra på den resan.

Upplägget kan anpassas utifrån era praktiska förutsättningar såsom antal deltagare, lokal och teknik samt utifrån ert syfte och mål med workshopen.

Varför behövs den här workshopen?

När alla delar i arbetslivet förändras snabbt vill vi inte fastna i stela rollbeskrivningar framtagna i en tid med andra förutsättningar. Utan vi behöver kontinuerligt utveckla vår syn på hur man som medarbetare kan bidra till teamet.

Det senaste året har det skett stora förändringar i arbetslivet. Det har handlat om både hur vi jobbar och förändringar i arbetssätt och var vi utför arbetet. 99% av ca 350 ledare om svarade på vår undersökning Nordic Executive Survey 2021 menade att de anpassat arbetssätt till de nya förutsättningarna som pandemin gett. Men det är inte klart med det. Nya frågor väcks i takt med att förutsättningarna förändras. Och när det går så här fort blir det uppenbart att förändring är något ständigt pågående. Det påverkar till slut vilka kompetenser som blir framgångsrika. Competency Icebreaker är ett bra forum för att lyfta den typen av frågor med teamet.

Innan Coronakrisen, våren 2019, gjorde Hammer & Hanborg en undersökning som visar att endast 39 % av medarbetarna menar att hela ens potential kommer till sin rätt i den nuvarande rollen. Med andra ord sitter många organisationer på en dold guldgruva av outnyttjad potential.

Mer om Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Hammer & Hanborg tagit fram en unik kompetensmodell baserat på ”Big five” och vår gedigna erfarenhet av rekrytering till alla typer av organisationer. Utöver det har vi tagit del av SHLs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteende-kompetenser. Modellen baseras på fem olika kompetenser; Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfromer samt Enabler. De beskriver beteenden som ger goda förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.

Hammer Hanborgs kompetensmodellHammer Hanborgs kompetensmodell

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar ta kontakt med vår affärsutvecklare Karin Netzell skicka ett mail till karin.netzell@hammerhanborg.com