Hammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Digital Icebreaker

Digitaliseringen transformerar bransch efter bransch, ofta med nya affärsmodeller och organisationsstrukturer som följd. Hierarkier och silos monteras ner och ansvar och befogenheter flytts ut i organisationen.

Ingen ”går fri” från att påverka eller påverkas av en förändring, oavsett position i organisationen. Som ledare är det viktigt att förstå hur mogen organisationen är digitalt för att få en bra start på förändringsresan.

Digital Icebreaker är ett lättsamt och lekfullt sätt att ta tempen på organisationens digitala mognad.

"Workshopen är avväpnande – en isbrytare – och kan användas för att öppna upp inför en förändring, eller stödja en pågående förändring."

Starta förändringen med skratt

Under 2-3 timmar inventerar teamet gemensamt sin digitala mognad. Det görs i en inspirerande workshop där vi skapar nya insikter genom skratt, lek och tävling. Teamet genomför ett antal tester och diskuterar tillsammans resultatet. Det skapar samsyn och en gemensam utgångspunkt för att utvecklas, både som team och som organisation.

I upplägget ingår även ett förberedande möte med beställaren av workshopen samt en enklare uppföljning en tid efteråt.

Allt och alla påverkas av digitaliseringen

Digital Icebreaker passar alla typer av organisationer och kan genomföras med alla typer av grupper, eftersom allt och alla påverkas av digitaliseringen.

Workshopen är avväpnande – en isbrytare – och kan användas för att öppna upp inför en förändring, eller stödja en pågående förändring.

Upptäck oväntade stjärnor

Digital Icebreaker är upplagd så att teamet kan locka fram nya insikter utan att någon enskild individ riskerar att tappa ansiktet kring sin ”digitala status”. Det ger möjlighet för oväntade stjärnor att framträda. De digitala stjärnorna är inte alltid de man först tror.

Hör av dig till Karin Netzell så hjälper hon dig vidare!