Tekniken Skapar ForutsattningarTekniken Skapar Forutsattningar

Digital Onboarding

En onboardingprocess handlar om att snabbt hjälpa den nyanställda att bli en del av organisationens kultur och värderingar. Hammer & Hanborgs Digitala Onboarding stöttar en lyckad onboarding från formulering av aktiviteter till uppföljning och utvärdering.

"En onboardingprocess handlar om att snabbt hjälpa den nyanställda att bli en del av organisationens kultur och värderingar"

Trygghet en förutsättning

Trygghet är en förutsättning för ett effektivt team och självständiga medarbetare. Att komma in i en ny roll och en ny organisation kan upplevas som en utsatt position. Därför är en del av onboardingprocessen att skapa psykologisk trygghet för den nyanställda och inom teamet.

En genomtänkt onboardingprocess, som hjälper den nyanställda att snabbt bli en del av teamet och organisationens kultur, ger högre arbetstillfredsställelse och minskad stress. Vilket i sin tur ger ökat engagemang och bättre prestation. Många organisationer lägger stora resurser på rekryteringsprocessen, men minst lika viktigt är det att skapa bra förutsättningar för den nya medarbetaren att komma in i sin roll, teamet och kulturen.

En onboardingprocess handlar om att snabbt hjälpa den nyanställda att bli en del av organisationens kultur och värderingar. Hammer & Hanborgs Digitala Onboarding stöttar en lyckad onboarding från formulering av aktiviteter till uppföljning och utvärdering.

Så går onboardingen till

Inom ramen för programmet faciliteras en digital workshop där teamet formulerar onboarding aktiviteter utifrån organisationskulturen och de strategiska nycklar som organisationen identifierat. Den nyanställda deltar och kan själv påverka vad hen behöver för att komma in i rollen.

Efter att aktiviteterna genomförts utvärderas aktiviteten vilket möjliggör en enkel och strukturerad uppföljning och utvärdering av onboardingen. Processen är effektiv och komprimerad och sträcker sig över cirka 4 veckor.  Hör av dig till Karin Netzell, så hjälper hon dig vidare!