Hammer Hanborg Ledarskap Leaders - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Ledarskap Leaders - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Enable self leaders

Ledarrollen i framtidens professionella liv är inte den samma som den varit i traditionella organisationer. Vi stöttar er resa genom en worshop mot en mer snabbfotad organisation som tar tillvara på alla medarbetares kunskap, erfarenheter och drivkrafter.

"Ledarens uppgift blir att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ att prestera, utveckla sina förmågor och må bra."

Ledarrollen förändras

Ledarrollen i framtidens professionella liv är inte den samma som den varit i traditionella organisationer. Många orgnaisationer strävar idag efter ett ökat självledarskap och då blir ledarens roll en annan. Hård kontroll och detaljstyrning hör till det förgångna. Istället når vi framgång genom att förstå vad som inspirerar och motiverar respektive individ. Ledarens uppgift blir att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ att prestera, utveckla sina förmågor och må bra. Detta coachande ledarskap, som skapar förutsättningar för specialisterna att lyckas, är ett ledarskap utan manual.

Vi stöttar er resa

Även om vi förstår att vi behöver leda på ett annat sätt behöver vi verktyg för att ställa om ledarskapet till att passa platta strukturer och främja självledarskap. Vi stöttar er resa mot en mer snabbfotad organisation som tar tillvara på alla medarbetares kunskap, erfarenheter och drivkrafter.

Ledarskapsworkshop

I ledarskapsworkshops ger vi tips och verktyg för att till de som vill transformera ledarskapet i en organisation att passa icke hierarkiska strukturer. Vi ringar in varför det finns behov av en ny typ av ledarskap nu och hur det ser ut. Vikten av att bottna i sig själv och hur man kan arbeta med sin inre utvecklingsresa berörs, samt case och erfarenheter från ledarskap i praktiken.

Efter workshopen har organisationens ledare verktyg för att agera och leda på ett sätt som skapar utrymme för medarbetare att leda sig själva.

Karin Netzell

Är ni i behov av att skapa en lärande organisation? Ta kontakt med Karin, så hjälper hon er vidare.!