Rethink organisationRethink organisation

Gig by H&H

Det finns klara fördelar med att organisationers kompetensförsörjning byggs upp i nätverk av giggare som är knutna till varandra genom transparenta kommunikationsflöden där alla bidrar med sin del mot ett gemensamt mål.

"För en konkurrenskraftig organisation krävs mer effektiva sätt att kompetenssäkra teamen. "

Nätverk av giggare

Det finns klara fördelar med att organisationers kompetensförsörjning byggs upp i nätverk av giggare som är knutna till varandra genom transparenta kommunikationsflöden där alla bidrar med sin del mot ett gemensamt mål. Istället för rigida organisationsscheman med boxar som väntar på att fyllas med talanger, talanger som inte finns tillgängliga, eller talanger som inte vill låta sig begränsas av en box eller till endast en box.

Gig by H&H

Med Gig by H&H tillgodo ser vi våra kunders behov av rätt spetskompetens just när den behövs. Talangbrist är det största hotet mot tillväxt i alla branscher därför är inte fasta heltidsanställningar den bästa lösningen för hållbar kompetensförsörjning. För en konkurrenskraftig organisation krävs mer effektiva sätt att kompetenssäkra teamen.

Snabb matchning

Eftersom vi har gjort en kvalitetssäkring och personliga möten med dessa unika personer kan vi snabbt matcha behovet för varje given situation. Våra giggare har alltid uppdaterad och relevant kunskap inom sitt område och finns tillgängliga omgående för längre eller kortare uppdrag på deltid eller heltid, allt från några veckor till längre perioder.

Vi lägger stor vikt vid att både hitta rätt färdigheter och rätt person som kan göra skillnad för organisationen. Personens potential, värderingar och drivkrafter är ofta det som är avgörande för att lyckat samarbete.

Organisation Olika TyperOrganisation Olika Typer

Charlotta Rydström & Annika Lasmarias

Charlotta är konsult på Hammer & Hanborg och Annika är COO på Hammer & Hanborg. Är du i behov av giggare? Hör av dig till Charlotta om det gäller södra Sverige och Annika för mellersta och norra Sverige. Med Gig by H&H tillgodoser vi våra kunders behov av rätt spetskompetens just när den behövs.