Hammer Hanborg - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Hammer & Hanborgs Kompetensmodell

Dagens arbetsliv präglas av snabba förändringar. Digitalisering, nya medarbetarbeteenden och nya organisationsstrukturer kräver ny kompetens. Vår kompetensmodell beskriver de beteendekompetenser som ger goda förutsättningar för att lyckas i dagens och framtidens professionella liv.

SuperprofilenSuperprofilen

Vår kompetensmodell

Arbetsmarknaden är i förändring. Nya generationer med förändrade förväntningar på arbetsgivaren och jobbet skapar nya medarbetarbeteenden. Nya organisationsstrukturer med nedmonterade hierarkier och silos gör att ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen. Nya roller tillkommer och gamla försvinner. Det får självklart konsekvenser när det gäller vilka kompetenser som behövs för att lyckas. Med vår kompetensmodell kan vi säkerställa att du letar efter och utvärderar rätt beteendekompetenser.

Hammer & Hanborg har tagit fram en unik kompetensmodell baserat på best practice från vår gedigna erfarenhet av rekrytering till alla typer av organisationer. Utöver det har vi tagit del av SHLs globala forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser. Modellen baseras på fem olika kompetenser; Change Maker, Visionary, Co-Creator, Performer samt Enabler. De beskriver beteenden som ger goda förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.

Mix av olika beteendekompetenser

Vår kompetensmodell utvärderar en persons potential att lyckas i en roll. Det är inte personlighet utan beteende som utvärderas. Alla människor har en mix av de olika beteendekompetenserna och vilken mix som behövs beror på rollen, organisationen och en mängd andra faktorer som vi kartlägger i vår inledande behovsanalys.

Syftet med självskattningen är avgöra en individs styrkor i relation till de mest efterfrågade kompetenserna på dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Via en länk som mailas till personen genomförs ett test som tar ca 30 minuter därefter genereras en rapport med resultatet. Testet kan återkopplas muntligen med komptensbaserade intervjufrågor. Rapporten är ett utmärkt verktyg för att kunna arbeta vidare med kandidatens potential och utveckling. Även kandidaten får en egen rapport vid uppföljningsintervjun hos oss.

Visionary  

Långsiktiga mål och utarbetade planer har länge varit självklart i de flesta organisationer. Idag när förutsättningarna förändras kontinuerligt  behöver också målen hela tiden förändras. Medarbetare med förmåga att se bortom målen och fokusera på den stora visionen blir en viktig tillgång.

Visionary - Hammer & Hanborgs kompetensmodellVisionary - Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Change Maker 

Tillvaron idag kan tyckas rörig jämfört med tidigare. Förändring handlar inte en förflyttning från A till B utan pågår konstant. Personer som får energi av förändring blir därmed en stor tillgång. Både genom sin förmåga att arbeta under otydliga förhållanden men även genom att de avdramatiserar förändringarna för övriga medarbetare.

Change Maker - Hammer & Hanborgs kompetensmodellChange Maker - Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Co-Creator 

Förmågan att samarbeta effektivt blir allt viktigare i takt med att världen krymper. Den tekniska utvecklingen kopplar samman människor och möjliggör nya former av gränsöverskridande sam-arbeten. För att bli framgångsrik krävs förståelse för andras perspektiv, integritet och ett icke hierarkiskt förhållningssätt till andra människor.

Co Creator - Hammer & Hanborgs kompetensmodellCo Creator - Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Performer  

Att själv ta ansvar för hur man på bästa sätt bidrar till helheten, kunna prioritera resurser och få saker att hända är kvaliteter som behövs i många roller i dagens arbetsliv. Medarbetare med förmåga till självledarskap är en tillgång när arbetssättet förändras och vi ser mindre detaljstyrning och kontroll men högt tempo.

Performer - Hammer & Hanborgs kompetensmodellPerformer - Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Enabler

Ledare med förmåga att skapa en trygg kultur där framgångsrika team kan växa har goda förutsättningar att lyckas. Hård kontroll och detaljstyrning hör till det förgångna. Istället når vi framgång genom att förstå vad som inspirerar och motiverar respektive individ.

Enabler - Hammer & Hanborgs kompetensmodellEnabler - Hammer & Hanborgs kompetensmodell

Rekrytering utifrån potential

Hammer & Hanborgs rekryteringsprocess möjliggör utvärdering av kandidater utifrån dess potential att lyckas i en roll baserat på egenskaper, motivationsfaktorer, färdigheter, kultur och värderingar. Hör av dig till Annika Lasmarias om du har några frågor eller har behov av att rekrytera idag!