Självledarskap med emotionell balansSjälvledarskap med emotionell balans

Inre självledarskap med emotionell balans

För att lyckas i framtidens arbetsliv behöver vi hitta nya sätt att engagera ledare, medarbetare och inte minst oss själva. Framtidens arbetsliv handlar mindre om styrning och kontroll och mer om motivation och uppmuntran. Det handlar om självledande individer där ledarskapet vilar på emotionell balans och medkänsla. Och där hållbarhet inkluderar såväl vår prestation som vårt välmående.

Britta Bylander - Inre självledarskapBritta Bylander - Inre självledarskap

Målet med självledande organisationer

Utmärkande för organisationer med högt självledarskap är inte att medarbetarna når sina mål eller levererar enligt överenskommelse utan att de dessutom presterar på ett hållbart sätt: att de har lärt sig hantera omvärldens föränderlighet, hittat verktyg för att hantera stress och månar om sitt eget och andras välbefinnande.

Ledarskap, oavsett om vi leder andra eller oss själva, börjar alltid med förståelsen för oss själva – det som styr och motiverar oss, hur vi hanterar våra tankar, känslor och beteenden. En sådan förståelse leder till ökad empati, för andra och oss själva. Därifrån kan vi sedan framgångsrikt leda med mer medkänsla och vishet för att stötta, uppmuntra och motivera oss själva och våra kollegor eller medarbetare.

Föreläsningar för ledare, självledare och giggare:

  • Emotionell intelligens för bättre självledarskap och ledarskap
  • Motivation för ledare, självledare och giggare
  • Att leda i förändring, ett verktyg för att ”rusta” ledarna i organisationen inför en förändring.
  • Hur du tränar och förbättrar din emotionella intelligens med mindfulness
  • Minska stress med mindfulness
  • Skräddarsydda föreläsningar

Kurser för ledare, självledare och giggare

  • Hur du hittar din motivation, om vikten att skapa en bild av din önskade framtid baserad på dina egna värderingar och hur du sedan tar dig dit, även när det känns som jobbigast.
  • Search Inside yourself, 2-dagarskurs skapad på Google för Google. Bygger på aktuell forskning inom emotionell intelligens, neurovetenskap och mindfulness med syfte att utveckla ledare och självledare för framtiden arbetsliv.
  • Mindfulnesskurser, för större självkännedom, förbättrat ledarskap, hållbar prestation och välmående.
  • Skräddarsydda kurser

Ta kontakt med Britta Bylander

Mina främsta kompetenser är kommunikation, förändringsledning, ledarutveckling samt mindfulness, Förutom en lång bakgrund inom kommunikation och förändringsledning, är jag utbildad mindfulnessinstruktör och Certifierad SIY-lärare (Search Inside Yourself (SIY) är ett ledarskapsprogram som föddes på Google i San Francisco, USA). Hör av dig till mig om du finner något ovan intressant för er organisation eller behöver skräddarsy er egen lösning.