Hammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Kick-off Activate

Ta till vara på innovationskraften hos hela gänget. Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt på nästa konferens med Hammer & Hanborg!

Självstyre - Hammer HanborgSjälvstyre - Hammer Hanborg

Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt

Ta till vara på innovationskraften hos hela gänget. Vi vet att sambandet mellan antalet idéer och bra idéer är konstant, så höj volymen genom att inkludera alla medarbetare. Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt på nästa konferens med Hammer & Hanborg!

Hur skapas engagemang för en förändring?

1. Hur skapas engagemang för en förändring? – Inkludera medarbetare på ett tidigt stadium.

2. Hur får man bra idéer på hur en strategi ska bli verklighet? – Se till att ha många idéer!

3. Vad kan man göra för att minska motståndet mot förändring? – Inkludera alla medarbetare.

4. Hur får man fram de mest relevanta idéerna som stöttar strategin? – Inkludera de medarbetare som är närmast kunden.

 

 

Forskningen bakom vår metod för Aktivering:

SCARF

David Rock, som är grundare av NeuroLeadership institute i USA, har efter omfattande studier och intervjuarbeten identifierat ett antal sociala situationer som är särskilt viktiga för oss. Dessa har han sammanfattat i tankemodellen SCARF, S står för Status, C för Certainty, A för Autonomy, R för Relatedness och F för Fairness. Genom att lära oss och träna på att hantera socialt laddade situationer ökar vår förståelse och förmåga att tillmötesgå våra egna och andras sociala behov.

Self determination theory

För att skapa drivkraft framåt behöver vi också skapa förutsättningar för inre motivation. En av de ledande motivationsteorierna idag, Self Determination Theory, säger att vi människor behöver tre saker för att vi ska kunna känna motivation och engagemang. Vi behöver (1) förstå syftet med det vi gör, (2) uppleva en utveckling som riktar framåt och sist men inte minst (3) få koppla på vårt självstyre. Har vi inte dessa tre saker, i kombination och i balans, får vi mycket svårt att känna den inre motivation som är motorn för vårt engagemang.

Boka Aktiveringsworkshop

Boka en Aktiveringsworkshop till din nästa konferens för att skapa förändring i enighet med er strategi!