Hammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Kick-off Activate

Ta till vara på innovationskraften hos hela gänget. Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt på nästa konferens med Hammer & Hanborg!

Självstyre - Hammer HanborgSjälvstyre - Hammer Hanborg

Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt

Ta till vara på innovationskraften hos hela gänget. Vi vet att sambandet mellan antalet idéer och bra idéer är konstant, så höj volymen genom att inkludera alla medarbetare. Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt på nästa konferens med Hammer & Hanborg!

Hur skapas engagemang för en förändring?

1. Hur skapas engagemang för en förändring? – Inkludera medarbetare på ett tidigt stadium.

2. Hur får man bra idéer på hur en strategi ska bli verklighet? – Se till att ha många idéer!

3. Vad kan man göra för att minska motståndet mot förändring? – Inkludera alla medarbetare.

4. Hur får man fram de mest relevanta idéerna som stöttar strategin? – Inkludera de medarbetare som är närmast kunden.

 

 

Boka Aktiveringsworkshop

Boka en Aktiveringsworkshop till din nästa konferens för att skapa förändring i enighet med er strategi!