Hammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Kickstart för inreprenörer

I dag behöver vi ta vara på varje individs förmåga att hitta nya lösningar för att svara mot omvärldens snabba förändringar. Alla behöver tänka och agera mer som entreprenörer för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga. Det är dags att släppa loss vår INREPRENÖR!

Agera er till ett nytt tänkande!

Alla människor har förmågan att vara kreativa, innovativa och hitta nya lösningar. Men ibland behövs lite hjälp på traven för att hela teamet ska vilja och våga delta och bidra med sina idéer. Vi har alla ett naturligt motstånd mot det som är nytt och okänt, bästa botemedlet heter: action!

Ett känt citat slår fast att det är enklare att agera sig till ett nytt tankesätt än att tänka sig till ett nytt agerande. Genom att börja GÖRA förändrar vi vårt mindset och tar udden av det där motståndet. I Kickstart för inreprenörer får varje teammedlem en utmaning om dagen under 15 dagar, utmaningarna tar max 15 min att genomföra och är designade för att vara lekfulla och utmana bekvämlighetszonen lagom mycket.

Kickstart för inreprenörer är ett sätt att stimulera varje individs entreprenörs-styrkor och drivkrafter för att på så sätt frigöra den visionära kraft som alla individer besitter, men som strukturer och konventioner ibland hämmar.

Syftet är att boosta individens förmåga att påverka på ett lustfyllt och kraftfullt sätt som blir en win-win för alla. Gör det bekvämt utanför bekvämlighetszonen!

Kickstart för inreprenörer passar när

  • Vi vill inkludera fler i innovations- och utvecklingsarbetet
  • Varje teammedlem behöver inspireras att ta action
  • Det behövs nya perspektiv och idéer
  • Det finns behov av ett annorlunda och kul sätt att arbeta med teamets utveckling

Under processen stretchas bekvämlighets-zonen på ett lekfullt sätt. Det här ska vara något kul som teamet gör tillsammans.

Så går det till

1. Gemensam utgångspunkt Processen startar med en gemensam introduktion där vi skapar förståelse för vad som kommer att hända och varför.

2. 15 dagar – 15 utmaningar Varje dag under 15 arbetsdagar får varje teammedlem ett email med en utmaning. Alla utmaningar är designade för att på ett lekfullt sätt hjälpa till att utforska egna innovationsstyrkor och skapa insikt i hur mycket vi alla har att bidra med i innovations- och utvecklingsarbetet.

3. Kunskapsdelning Efter de 15 dagarna summerar vi upplevelsen i en workshop där team-medlemmarna delar insikter och lärdomar.

Hör av dig till Kristina Närman så hjälper hon dig vidare!