InnovationInnovation

Kickstart för inreprenörer

I dag behöver vi ta vara på varje individs förmåga att hitta nya lösningar för att svara mot omvärldens snabba förändringar. Vi behöver alla tänka och agera mer som entreprenörer för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga.

Could not initilize video

Testa, utvärdera, lära, förfina och testa igen

Tiden då vi gjorde klart en innovation innan lansering är sedan länge förbi. Idag handlar det snarare om att innovera och lansera samtidigt – om att testa, utvärdera, lära, förfina och testa igen. Det betyder att alla är involverade i innovations- och utvecklingsarbetet. För att hålla jämna steg med marknaden behöver hela organisationen tänka och agera mer som intraprenörer.

Kickstart för inreprenörer är ett sätt att stimulera varje individs entreprenörs-styrkor och drivkrafter för att på så sätt frigöra den visionära kraft som alla individer besitter, men som strukturer och konventioner ibland hämmar.

Syftet är att boosta individens förmåga att påverka på ett lustfyllt och kraftfullt sätt som blir en win-win för alla. Gör det bekvämt utanför bekvämlighetszonen

Kickstart för inreprenörer passar när

  • Teamet behöver ny energi och inspiration
  • Varje teammedlem behöver inspireras att ta action
  • Ni söker nya perspektiv och idéer
  • Det finns behov av ett annorlunda och kul sätt att arbeta med teamets utveckling

Under processen stretchas bekvämlighets-zonen på ett lekfullt sätt. Det här ska vara något kul som teamet gör tillsammans.

Så går det till

1. Gemensam utgångspunkt Processen startar med en timmes introduktion där vi skapar en gemensam plattform och förståelse för vad som kommer att hända och varför.

2. 15 dagar – 15 utmaningar Varje dag under 15 arbetsdagar får varje teammedlem ett email med en kortfattad idé och en uppmaning att agera på idén. Alla utmaningar är designade för att hjälpa till att utforska de egna styrkorna och skapa nya möjligheter. Materialet är på engelska.

3. Kunskapsdelning Efter de 15 dagarna summerar vi ihop upplevelsen i en workshop där team-medlemmarna delar insikter från ut-maningen. Tillsammans skapar vi en ”wall of fame” som samlar teamets styrkor.

Kickstart för inreprenörer görs av Hammer & Hanborg i samarbete med Care of Next som är specialiserat på att hjälpa individer och team att släppa loss sin intraprenöriella drivkraft.

Hör av dig till Karin Netzell så hjälper hon dig vidare!