InnovationInnovation

Labs Week - Innovera i realtid

Idag behöver innovation pågå parallellt med den dagliga verksamheten för att hålla jämna steg med en snabbrörlig omvärld. Nyckeln är att ta vara på varje individs förmåga att hitta nya lösningar. Tiden då vi gjorde klart en innovation innan lansering är sedan länge förbi.

Idag handlar det snarare om att innovera och lansera samtidigt –om att testa, utvärdera, lära, förfina och testa igen. Det betyder att alla är involverade i innovations-och utvecklingsarbetet. För att hålla jämna steg med marknaden behöver hela organisationen tänka och agera mer som intraprenörer.

Våga släppa taget och lev i ”beta”

Labs Week är ett innovationsprogramsom syftar till att stimulera individens inneboende entreprenörsstyrkor och drivkrafter. Målsättningen är att frigöra den visionära kraft som alla människor har men som traditionella strukturer och konventioner ibland hämmar.

Det handlar om att våga släppa taget och leva i "beta", ständig utveckling. Om att lita till individens förmåga och vilja att bidra för att på så sätt snabbare komma framåt och hitta lösningar som man inte visste fanns. Labs Week hjälper till att avdramatisera innovationsprocessen och öppnar upp även för ”dumma” idéer, som i själva verket kan visa sig vara en guldgruva.

En vecka full av idéer

Labs Week är designadför att utveckla och testa idéer i realtid. Under en vecka labbar teamet mednya idéer kring ett givet tema. Det kan handla om idéer för att förbättra kundupplevelsen, idéer för samarbete mellan avdelningar, idéer för nya produkter eller tjänster, idéer för marknadsföring och kommunikation osv. Labs Week tillåter den dagliga verksamheten att pågåsamtidigt som nya idéer skapas och testas.

Utifrån ett förutbestämt fokus

Innan veckan börjar fastställs fokus och syfte tillsammans med ledningen. När det sen är dags för Labs Week startar veckan med en gemensam kickoff på måndagen. Här skapar vi en gemensam plattform för vad som ska hända och varför.

Delad kunskap

På fredagen utvärderar teamet tillsammans idéerna; vad som har fungerat och inte. Vi delar kunskap och identifierar vilka idéer som är värda att ta vidare och hur det ska gå till.

Hör av dig till Karin Netzell så hjälper hon dig vidare!