Ledarstod med Gunvor EngstromLedarstod med Gunvor Engstrom

Ledarstöd

Att vara ledare kan vara ganska ensamt. Särskilt när man står inför nya utmaningar eller när man känner att man kört fast. Du kan känna behov av att kunna tala med någon helt förtroligt, som kan förstå vad det handlar om och som lyssnar specifikt på just dig och din frågeställning. Och som hjälper dig att se vilka vägar du kan ta framåt.

Denna form av ledarstöd tar sin utgångspunkt i din specifika situation och är inriktad på handling

Ta konkreta steg, våga testa, prioritera och utvärdera

För att komma fram till en handlingsplan är det viktigt att du tvingas formulera dig inför någon som lyssnar och begriper. Du behöver också ta konkreta steg, våga testa, prioritera och utvärdera. Alltför många planer blir aldrig av.

Denna form av ledarstöd tar sin utgångspunkt i din specifika situation och är inriktad på handling. Du rör dig framåt samtidigt som du tillsammans med din mentor analyserar riktning och resultat. Efter programmet kan du förvänta dig att din väg framåt syns tydligare, att du tagit några konkreta steg, att du bättre vet vad du vill eller inte vill. Kanske har också förändringen förverkligats.

När passar tjänsten?

• Du har just tagit på dig en ny roll och du funderar över hur du kan lägga upp ditt arbete för att skapa största möjliga förtroende för ditt ledarskap. Vad måste du tänka på?

• Du är på väg att anställa en nyckelperson. Du har fått hjälp av HR och/eller ett rekryteringsbolag. Men du känner att du själv måste ha en klar uppfattning om tex värderingsfrågor, relationer etc. som kan vara svårt att sätta ord på, men som är avgörande för att det ska bli rätt. Hur kommer du framåt?

• Du känner dig olustig inför en av dina medarbetare, det fungerar inte som du vill. Men du är ändå osäker på vad som är rätt väg framåt. Kan ni lösa situationen tillsammans eller måste du hitta ett sätt att avveckla/ersätta? Processen fram till dess du vet vad du behöver göra är svårast. Hur kommer du fram till rätt beslut?

• Du har upptäckt att en person i din närhet inte är fullt transparent eller till och med ohederlig. Du måste agera, men behöver hitta rätt sätt att göra det på. Hur hanterar du det?

• Du inser att du inte bara kan sitta och tänka utan måste agera. Då är det bra att ha någon som hjälper dig att ta fram en handlingsplan, pusha på och sedan utvärdera och justera. Hur lägger du upp din plan?

Ledarstod med Gunvor EngstromLedarstod med Gunvor Engstrom
Gunvor är coach och mentor och en uppskattad samtalspartner när du söker förändring och utveckling i ditt professionella liv

Genomförande Ledarstöd

Ledarstöd omfattar fem sessioner som läggs upp enligt nedan. Inför varje session får du en agenda som du kan reagera på och efter varje möte får du en sammanfattning av de analyser som gjorts och den aktivitetslista vi bestämt.

SESSION 1 - NULÄGE OCH MÅLBILD Du berättar mer ingående om din nuvarande situation. Därefter för vi ett samtal om drömmar framåt, vad du vill åstadkomma. Vi gör en prioritering av de alternativ som finns och listar aktiviteter baserat på det.

SESSION 2 – UTVÄRDERING AV PRIORITERINGAR OCH AKTIVITETER Hur har det gått att jobba utifrån aktivitetslistan? Vad har hänt sedan förra mötet? Ska något ändras i prioriteringen?

SESSION 3 - FRAMÅTSKRIDANDE Har vi tagit några kliv framåt? Uppdatering av aktivitetslista och prioritering. Utvärdering och reflektion över din egen insats så långt i processen.

SESSION 4 – ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? Vad fattas för att du ska känna att den förändring du velat se är inom räckhåll? Koncentration på att vi till Session 5 ska ha tagit tydliga steg framåt. Vilka aktiviteter behövs nu?

SESSION 5 – AVSLUT OCH FRAMÅTBLICK Vad har hänt sedan vi började? Kan du nu se vägen framåt? Har du till och med lyckats genomföra förändringen?

Pris: 30 000 för 5 tillfällen à 1-2 timmar.

Gunvor Engström

Gunvor är coach och mentor och en uppskattad samtalspartner när du söker förändring och utveckling i ditt professionella liv. Gunvor har haft en rad operativa befattningar inom näringsliv och offentlig sektor, tex VD Företagarna, VD Bank 2 och Landshövding. Hon har och haft styrelseuppdrag i ett fyrtital olika verksamheter.