MangfaldMangfald

Mångfaldscertifierad kompetensförsörjning

För att lyckas attrahera, rekrytera och utveckla en mångfald av kandidater och medarbetare behöver en kontinuerligt genomarbetad talangstrategi.

"Traditionella metoder riskerar att skapa homogena team och stor risk för exkludering"

Hur inkluderande är era processer för kompetensförsörjning?

För att lyckas attrahera, rekrytera och utveckla en mångfald av kandidater och medarbetare behöver en kontinuerligt genomarbetad talangstrategi. Det räcker inte med att jämföra meriter på CVn och vi kan inte nöja oss med att anta att vi klarar av att göra en fördomsfri bedömning av prestationer.

Utan verktyg kategoriserar vi människor in varandra i fack och skapar stereotyper när vi saknar tillräcklig information. Därför behöver vi genomtänkta strategier och verktyg för att uppnå team med mångfald och inkluderande kultur.

Vår analys i tre faser

Traditionella metoder riskerar att skapa homogena team och stor risk för exkludering. För att skapa dynamiska grupper med olika perspektiv där alla känner sig inkluderade krävs genomtänkta lösningar i varje led. Vi analyserar ert arbete med talangförsörjning i tre faser och identifierar fallgropar och åtgärder för att ni ska känna er trygga med era metoder, verktyg och processer för kompetensförsörjning.

1. Attrahera / Kommunicera Budskap, Tonalitet, Kanaler, Representation med mera..

2. Rekrytera Annonsering, Urval, Tester med mera.

3. Behålla / Utveckla Kultur, Kompetensutveckling, Succession, Erkännande och synliggörande med mera.

Inkludering Och MangfaldInkludering Och Mangfald

Linnea Erikson

Linnea är konsult på Hammer & Hanborg med spets inom mångfald och inkludering. Hör av dig till henne om du vill veta mer eller boka ett möte!