Hammer Hanborg Ledarskap Leaders - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Ledarskap Leaders - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Metoder och verktyg för att jobba självstyrande

Självledarskap är på allas läppar och något som fler och fler organisationer börjar implementera. Men hur blir man självledare? Vad krävs av strukturer, arbetssätt och hur använder vi allas styrkor på bästa sätt?

Kristina Närman - självledarskapKristina Närman - självledarskap

Verktyg för att maxa kraften

"Bli självledare" är en kompetensutvecklingsprocess för ett team, en avdelning eller hela organisationen. Genom att utveckla det personliga ledarskapet tillsammans med kollegorna skapas en unik insikt och förståelse för både den egna och varandras enorma potential.

Det blir tydligt hur ni som personer kompletterar varandra, vilka strukturer just ni behöver för långsiktig topprestation och hur ni tillsammans arbetar för att utveckla organisationen. Kort sagt, ni som organisation får verktygen för att maxa kraften framåt!

Så här går det till

Processen är mellan 2-5 moduler lång beroende på behov och förutsättningar och innefattar bland annat:

1. Värderingar – individens och organisationens och hur de hänger ihop

2. Styrkor och talanger – utveckla, använda och bidra

3. Framgång – definition och perspektiv för individen och organisationen

4. Yttre förutsättningar – för långsiktig prestation

5. Handling – vägen till förändring