Engagemang ToolsEngagemang Tools

Motivational Questionnaire

Medarbetarnas passion är motorn i organisationen och att försöka pressa fram resultat genom krav och kontroll är inte längre ett alternativ. Att förstå vad som motiverar varje individ blir därför en nyckelfråga.

"För att klara av alla delar behöver vi känna engagemang i vårt arbete. Att förstå var som motiverar varje individ blir därför allt viktigare. "

Medarbetarnas passion är motorn i organisationen

Hög motivation och stort engagemang hos medarbetare är avgörande för att en organisation ska kunna svara upp mot dagens snabba förändringar. Alla måste vilja och kunna fatta relevanta beslut och agera på möjligheter. Medarbetarnas passion är motorn i organisationen och att försöka pressa fram resultat genom krav och kontroll är inte längre ett alternativ. Att förstå vad som motiverar varje individ blir därför en nyckelfråga.

Att kunna, vilja och våga fatta relevanta beslut

Den tekniska och digitala utvecklingen ställer nya krav på individer och organisationer. För att hänga med i förändringen måste alla i en organisation kunna, vilja och våga fatta relevanta beslut, ständigt lära nytt, våga prova nya arbetsmetoder och agera snabbt när möjligheter dyker upp. För att klara av alla delar behöver vi känna engagemang i vårt arbete. Att förstå var som motiverar varje individ blir därför allt viktigare.

Motivationsfaktorer svart på vitt

Framtidens ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för varje individ att prestera så bra som hon eller han kan. Först när vi som ledare förstår vad som motiverar medarbetarna kan vi kanalisera varje individs energi och engagemang så att teamet når sin fulla potential.

Motivationsfaktorer

Men det kan vara svårt att sätta fingret på vilka faktorer som faktiskt är motiverande och engagerande för respektive individ. Det räcker inte med att observera ett beteende för att dra slutsatser om vad som motiverar en person. Två individer som beter sig på liknande sätt i en viss situation behöver nämligen inte ha samma motivator som bakomliggande drivkraft. Det kan även vara svårt att på rak arm ringa in och förmedla sina egna motivationsfaktorer till omgivningen. Därför behöver vi verktyg för att mäta vad som är motiverande.

Det kan till exempel handla om faktorer som:

  • Aktivitetsnivå
  • Kamratskap
  • Personlig utveckling
  • Affärsmässighet
  • Trygghet

Motivational Questionnaire (MQ)

Verktyget ”Motivational Questionnaire (MQ)” är ett sätt att mäta vad som motiverar en person. Här utvärderas 18 dimensioner av motivation för att identifiera individens starkaste motivatorer och de-motivatorer. Utöver att identifiera motivationsfaktorer och situationer ger MQ också förslag och tips på vad som kan göras för att personen ska känna sig mer motiverad. MQ kan användas i alla roller på olika nivåer.

Sara Westermark

Sara Westermark är konsult på Hammer & Hanborg med spets inom motivation och engagemang.  Sara har arbetat som förändringskonsult och lett förändringsprocesser i allt från digital transformation till värderingsarbete.

För mer information kontakta oss!