Hammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

NEWTHON INTRAPRENÖR – KICKSTARTAR EN INNOVATIV KULTUR

Newthon Intraprenör är ett sätt att kickstarta en innovativ kultur samtidigt som vi faktiskt innoverar. Här har vi kombinerat ett hackathon där vi skapar nya lösningar på en för er högprioriterad utmaning med att samtidigt jobba med varje individs personliga utveckling och teamets gemensamma utveckling. Newthon Intraprenör kan genomföras i ett team eller i hela organisationen.

Newthon Intraprenör är en metod för att ta er an utmaningar som till exempel:

• Hur hittar vi nya intäkter till hösten?

• Hur ökar vi medborgarengagemanget i en viss fråga?

• Hur säkerställer vi att vi hänger med digitalt?

• Hur kan vi samarbeta bättre internt?

• Hur kan vi effektivisera samverkan med andra organisationer?

• Hur når vi "Y" SEK i omsättning nästa år?

• Hur skapar vi nya produkter och tjänster?

UNLEASH YOUR INNOVATIVE POWER

Vi jobbar i fem moduler som går både att genomföra i följd under en dag, eller separat med några dagars mellanrum.

1. Free your mind! …and the rest will follow. Här etablerar vi ett “growth mindset”, nyckeln för att vi ska kunna föreställa oss framtiden så som vi vill se den. Vi skapar insikt om den enorma potential vi alla besitter att vara kreativa och innovativa och hur vi skapar förutsättningar för oss själva och varandra att ta fram denna potential.

Resultatet: Insikt om egen och andras potential, kunskap om vilka förutsättningar som är gynnsamma för att vi som individer och som team ska kunna vara innovativa och kreativa.

2. Imagine. Vår fantasi och förmåga att drömma är avgörande för att vi ska hitta nya idéer och lösningar. Att vi kan föreställa oss saker som de kunde vara snarare än som de är, är vår superkraft. Här skapar vi MÅNGA tänkbara lösningar på det definierade problemet. Imagine – it’s easy if you try.

Resultatet: Metoder för idégenerering. Verktyg och tanketrix för framgångsrikt idéande.

3. The one that I want. You’re the one that I want …ooh ooh ooh! Nu är det dags att välja vilken idé som går vidare. Vi feedforward:ar varandras idéer innan varje grupp väljer ut en idé att ta vidare till nästa steg.

Resultatet: Feedforward och hur vi kan använda det för att lyfta idéerna ytterligare en nivå. Olika verktyg för att utvärdera idéer.

Att starta kräver mest energi. Därför kommer många inte igång.
Newthon säkerställer en smidig, lärorik och effektiv kickstart av en ny innovationskultur!

4. Dressed for success. Nu är det dags för idén att bli verklighet. Här tar vi fram en strategi och handlingsplan för genomförandefasen. Vi ser till att allt finns på plats för att presentera idén så att ni kan fatta beslut om vilka idéer ni vill och kan implementera nu. Shaping it up for the big time, baby!

Resultatet: Verktyg för att gå från idé till genomförande. En ”pitchmall” för att sälja in idéer som kan användas igen och igen och igen…

5. Celebration. Dags att fira – både vårt eget och andras arbete och idéer. Att fira våra framsteg är viktigt för att öka motivation, energi och engagemang och hjälper oss att sätta fokus på rätt saker. Här finns också chans att presentera sin idé för de andra grupperna. Celebrate good times, come on!

Resultatet: Insikt i hur mycket vi kan åstadkomma på ingen tid alls – självförtroendeboost deluxe! Insikt i hur viktigt det är att fira framsteg för att öka motivation, energi och engagemang, och att firandet hjälper oss att sätta fokus på rätt saker – nämligen det som är bra, vilket omedvetet kommer att leda till att vi gör mer av det.

NewthonNewthon
Newthon - Hammer HanborgNewthon - Hammer Hanborg

Så här upplever tidigare deltagare Newthon Intraprenör

"Tidigare deltagare ger Newthon betyget 4,5 av 5"

Newthon Masters Jonas Brögger & Kristina Närman

Newthon Intraprenör leds av våra Newthon Masters Jonas Brögger och Kristina Närman. Vid frågor eller funderingar, ta kontakt med Jonas och Kristina.

Läs mer vad våra Newthon Masters har att erbjuda:

NEWTHON ENTREPRENÖR – FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET PÅ EN DAG!

NEWTHON RE-START – SKAPA ERT NYA NORMALA

Gå direkt till webshopen: Newthon Intraprenör

Gå direkt till webshopen: Newthon Re-start