Bubbles in the airBubbles in the air

Tools & Insights

2020-10-16

NEWTHON RE-START – SKAPA ERT NYA NORMALA

I spåren av pandemin behöver många, för att inte säga alla, verksamheter tänka nytt kring var vi jobbar, hur vi jobbar och i vissa fall också med vad vi jobbar. NEWTHON RE-START hjälper er att skapa ert nya normala.

Newthon Re-StartNewthon Re-Start

Samarbeta, innovera och leverera tillsammans

I vår undersökning Nordic Executive Survey 2021 (NES2021) säger 99% att organisationen behövt anpassa arbetssätt, ledarskap eller arbetsplatsens utformning under pandemin. Många av dessa förändringar kommer med all sannolikhet att leva kvar även när pandemin är över. Ta bara frågan om var vi jobbar – under pandemin har hemmakontoret varit vardag och många vill fortsätta att arbeta hemifrån även fortsättningsvis. Andra längtar tillbaka till kontoret. Hur skapar ni förutsättningar för att individen ska kunna jobba på det sätt som passar den samtidigt som ni som team ska kunna samarbeta, innovera och leverera tillsammans? 

En annan fråga som diskuterats flitigt under pandemiåret är utveckling och innovation. Många har hävdat att innovationstakten gått ner eftersom vi inte kunnat mötas spontant, tex vid kaffeautomaten, och därmed inte kunnat hitta nya, gränsöverskridande lösningar i samma utsträckning som tidigare. På Teams/Zoom/Meet möter vi framför allt de vi har planerat att möta, ofta personer från samma team eller avdelning och korsbefruktningen av idéer riskerar att minska. I NES 2021 menar nästan hälften av ledarna att det varit svårare att engagera medarbetare i förändrings-och utvecklingsarbetet än innan pandemin. Hur skapar ni effektiva och smarta lösningar som säkerställer fortsatt innovationskraft när våra arbetssätt förändras?

NEWTHON RE-START är en kombination av ett hackathon där vi skapar nya idéer och lösningar för er verksamhet och en stor dos personlig utveckling och utveckling för teamet. För det är trots allt människorna som är organisationens viktigaste tillgång! NEWTHON RE-START kan genomföras i ett team eller i hela organisationen.

Vi jobbar i fem moduler som genomförs under en heldag (om vi ses fysiskt) eller två halvdagar (om vi ses digitalt). Vi kan också komprimera upplägget för att rymmas under en halvdag i samband med tex kickoffen eller konferensen.

  1. Free your mind! …and the rest will follow. Här etablerar vi ett “growth mindset”, nyckeln för att vi ska kunna föreställa oss framtiden så som vi vill se den. Vi skapar insikt om den enorma potential vi alla besitter att vara kreativa och innovativa och hur vi skapar förutsättningar för oss själva och varandra att ta fram denna potential. Resultatet: Insikt om egen och andras potential. Kunskap om vilka förutsättningar som är gynnsamma för att vi som individer och som team ska kunna vara innovativa och kreativa.
  2. Imagine Vår fantasi och förmåga att drömma är avgörande för att vi ska hitta nya idéer och lösningar. Att vi kan föreställa oss saker som de kunde vara snarare än som de är, är vår superkraft. Här skapar vi MÅNGA idéer och lösningar för hur det nya normala kan se ut för er. Imagine – it’s easy if you try. Resultatet: Metoder för idégenerering. Verktyg och tanketrix för framgångsrikt idéande.
  3. The one that I want You’re the one that I want …ooh ooh ooh! Nu är det dags att välja vilken eller vilka idé(er) vi tar vidare – just nu (de andra idéerna parkerar vi på idéparkeringen så länge). Ofta väljer vi idé utifrån känsla, men vi tjänar på att även ta med faktiskt data i vår utvärdering. Här får du lära dig hur. Resultatet: Feedforward och hur vi kan använda det för att lyfta idéerna ytterligare en nivå. Olika verktyg för att utvärdera idéer.
  4. Dressed for success Nu är det dags för idén att bli verklighet. Här tar vi fram en strategi och handlingsplan för genomförandefasen. Shaping it up for the big time, baby! Resultatet: Verktyg för att gå från idé till genomförande.
  5. CelebrationDags att fira – både vårt eget och andras arbete och idéer Att fira våra framsteg är viktigt för att öka motivation, energi och engagemang och hjälper oss att sätta fokus på rätt saker. Celebrate good times, come on! Resultatet: Insikt i hur mycket vi kan åstadkomma på ingen tid alls – självförtroendeboost deluxe! Insikt i hur viktigt det är att fira framsteg för att öka motivation, energi och engagemang, och att firandet hjälper oss att sätta fokus på rätt saker – nämligen det som är bra, vilket omedvetet kommer att leda till att vi gör mer av det.

 

SPECIALERBJUDANDE: Ta chansen att tillsammans skapa ert nya normala, samtidigt som ni ger innovation och utveckling en rejäl skutjs! Boka NEWTHON RE-START som kickoff idag! Läs mer här

Citat NewthonCitat Newthon
"Tidigare deltagare ger Newthon betyget 4,5 av 5"

Newthon ger verkligen mycket resultat på kort tid och får både gruppen och varje person att växa

– Peter Larsdotter, utbildningsledare Nackademin

Newthon Masters Jonas Brögger & Kristina Närman

NEWTHON RE-START leds av våra Newthon Masters Jonas Brögger och Kristina Närman. Vid frågor eller funderingar, ta kontakt med Jonas och Kristina.

Läs mer vad våra Newthon Masters har att erbjuda:

NEWTHON INTRAPRENÖR – KICKSTARTAR EN INNOVATIV KULTUR!

NEWTHON ENTREPRENÖR – FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET PÅ EN DAG!

Gå direkt till webshopen: Newthon Intraprenör

Gå direkt till webshopen: Newthon Re-start