Hammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Skapa framtidens professionella liv - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Newthon

Newthon är ett en-dags hackathon där vi skapar nya lösningar på ett för er högprioriterat problem. Kan genomföras i ett team eller i hela organisationen. De fem modulerna går både att genomföra i följd under en dag, eller separat med några dagars mellanrum. Och helt digitalt!

Newthon är en metod att ta er an utmaningar som till exempel:

  • Hur hittar vi nya intäkter till hösten?
  • Hur når vi "Y" SEK i omsättning nästa år?
  • Hur ökar vi NKI till nästa år?
  • Hur skapar vi nya produkter och tjänster?
  • Hur får vi vår kunder att involvera sig mer?
  • Hur säkerställer vi att vi hänger med digitalt?

5 Moduler "UNLEASH YOUR INNOVATIVE POWER"

1. Free your mind! …and the rest will follow Här etablerar vi ett “growth mindset”, nyckeln för att vi ska kunna föreställa oss framtiden så som vi vill se den. Vi skapar insikt om den enorma potential vi alla besitter att vara kreativa och innovativa och hur vi skapar förutsättningar för oss själva och varandra att ta fram denna potential.

Resultatet: Insikt om egen och andras potential kunskap om vilka förutsättningar som är gynnsamma för att vi ska kunna vara innovativa och kreativa.

2. Imagine. Vår fantasi och förmåga att drömma är avgörande för att vi ska hitta nya idéer och lösningar. Att vi kan föreställa oss saker som de kunde vara snarare än som de är, är vår superkraft. Här skapar vi MÅNGA tänkbara lösningar på det definierade problemet. Imagine – it’s easy if you try.

Resultatet: Metoder för idégenerering. Verktyg och tanketrix för framgångsrikt idéande.

3. The one that I want. You’re the one that I want …ooh ooh ooh! Nu är det dags att välja vilken idé som går vidare. Vi feedforward:ar varandras idéer innan varje grupp väljer ut en idé att ta vidare till nästa steg. Den utvalda idén förfinas så att den är redo att bli.

Resultatet: Feedforward och hur vi kan använda det för att lyfta idéerna ytterligare en nivå. Olika verktyg för att utvärdera olika idéer.

"Att starta kräver mest energi. Därför kommer många inte igång (Newthon). "
Newthon från kultur till prototypNewthon från kultur till prototyp

4. Dressed for success. Shaping it up for the big time, baby! Nu är det dags för idén att bli verklighet. Här ”klär vi på” idén så den är redo att visas för världen. Vi skapar namn, logotype, hemsida.

Resultatet: insikt om hur mycket du kan åstadkomma på ingen tid alls – självförtroende-boost deluxe! Lära dig använda smarta, digitala verktyg som gör din idé lanserbar på nolltid – som du kan använda om och om igen.

5. Celebration. Dags att fira – både vårt eget och andras arbete och idéer. Att fira våra framsteg är viktigt för att öka motivation, energi och engagemang och hjälper oss att sätta fokus på rätt saker. Här finns också chans att presentera sin idé för de andra grupperna. Celebrate good times, come on!

Resultatet: Insikt i hur viktigt det är att fira framsteg för att öka motivation, energi och engagemang, och att firandet hjälper oss att sätta fokus på rätt saker – nämligen det som är bra, vilket omedvetet kommer att leda till att vi gör mer av det.

Unleash your innovative power today!

Våra Newthon Masters är Jonas Brögger och Kristina Närman.

Newthon är just nu helt digital. Perfekt för en kick-off!