Hammer Hanborg Workshop Feedbackkultur i Malmö - RekryteringHammer Hanborg Workshop Feedbackkultur i Malmö - Rekrytering

Onboarding Coach

Maximera chanserna för en hållbar rekrytering med en Onboarding Coach. Hur snabbt en ny medarbetare kommer in i teamet och kulturen har stor betydelse för personens utveckling och organisationens resultat.

"En genomtänkt onboardingprocess som hjälper den nyanställda att snabbt bli en del av organisationens kultur kan bidra till högre arbetstillfredsställelse och minskad stress samt ökat engagemang och prestation."

Hammer & Hanborgs Onboarding Coach

Många organisationer lägger stora resurser på rekryteringsprocessen, men minst lika viktigt är det att skapa bra förutsättningar för den nya medarbetaren att komma in i sin roll, teamet och kulturen. Hela 70 procent av det som klassas som felrekryteringar beror på kulturkrockar och det kostar svenska organisationer cirka 18 miljarder per år.

En lyckad onboardingprocess handlar om att snabbt hjälpa den nyanställda att bli en del av organisationens kultur och värderingar. Hammer & Hanborgs Onboarding Coach stöttar en lyckad onboarding från formulering av aktiviteter till uppföljning och utvärdering.

Stöd från formulering till uppföljning

Hammer & Hanborgs Onboarding Coach faciliterar en workshop där teamet får formulera viktiga aktiviteter utifrån orga-nisationskulturen och de strategiska nycklar som organisationen identifierat. Den nyanställda deltar och kan själv påverka vad hen behöver för att komma in i rollen. Coachen för därefter in vad som ska göras, när och vem som är ansvarig i ett molnbaserat verktyg.

Varje deltagare påminns via email när det är dags att genomföra respektive aktivitet. Efter genomförande utvärderas aktiviteten med hjälp av verktyget vilket möjliggör en enkel och strukturerad uppföljning och utvärdering. Processen är effektiv och komprimerad och tar cirka 6 veckor att genomföra.

Öka engagemang och prestation

Forskning visar att en nyanställds utvecklingskurva i den nya rollen grundas så tidigt som två veckor efter att anställningen påbörjats. En genomtänkt onboardingprocess som hjälper den nyanställda att snabbt bli en del av organisationens kultur kan bidra till högre arbetstillfredsställelse och minskad stress samt ökat engagemang och prestation.

Hör av dig till Annika Lasmarias, så hjälper hon dig vidare!