Rethink organisationRethink organisation

Organisationsutveckling för självorganisering

Organisationsstrukturen behöver anpassas för att självledarskapet ska få plats. Alltså hur vi organiserar oss själva, våra arbetsprocesser och informationsflöden så att självstyret ska kunna blomstra.

"Framtidens organisationer måste vara både flexibla och snabba för att möta omvärldens förändrade krav. "

Organisera enligt andra strukturer

Organisationsstrukturen behöver anpassas för att självledarskapet ska få plats. Alltså hur vi organiserar oss själva, våra arbetsprocesser och informationsflöden så att självstyret ska kunna blomstra. Sammantaget betyder detta att vi behöver organisera arbetet enligt andra strukturer än den traditionella. Framtidens organisationer måste vara både flexibla och snabba för att möta omvärldens förändrade krav.

De inte och yttre processerna

Organisationen består av individer, tillsammans skapar de en grupp som precis liksom alla andra system har sina inre och yttre processer. De inre processerna består av normer, kultur och värderingar. De yttre består av processer, metoder, rörelsemönster etc. I en självorganiserad organisation systemen för att möjliggöra helhet, självledarskap och evolutionärt syfte. Syftet är att förstå hur organisationer är uppbyggda och utvecklas samt identifiera var den egna organisationen befinner sig och är på väg.

Workshopen bygger på:

Forskning inom Integral Theory utifrån AQAL samt boken Reinventing Organizations vilken djupgående beskriver tillvägagångssättet för att möjliggöra självorganisering utifrån begreppet och färgen TEAL.

Konkreta verktyg

Deltagarna får förståelse för organisationsutveckling och möjligheterna utifrån teorierna presenterade i boken Reinventing Organizations. Möjligheten att se det positiva och begränsningarna med sitt nuvarande sätt att organisera sig. En positiv upplevelse av möjligheterna med självorganisering. Konkreta verktyg att implementera på sin arbetsplats. Verkliga historier och exempel på andra som lyckats.

Karin Netzell

Anpassa organisationsstrukturerna, hur ni organiserar er, era arbetsprocesser och informationsflöden för att självstyret ska få blomstra. Framtidens organisationer behöver vara både flexibla och snabba för att möta omvärldens förändrade krav. Boka en workshop med oss. Hör av dig till Karin Netzell.