Hammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Samarbetskultur och hjärnsmart ledarskap för ökat engagemang på hemkontoret

Passa på att kompetensutveckla er och uppdatera ert ledarskap enligt senaste forskning. Två digitala workshops à 1 timme.

""Öka engagemanget på hemkontoret med hjärnsmart ledarskap""

Med gemensamma mål och tydliga spelregler kommer vi långt. Men inte riktigt ända fram, om vi inte samtidigt också litar på varandra. Lär dig om vår sociala hjärna och betydelsen av väl fungerande mellanmänskliga relationer för att skapa engagemang som ger positiva resultat.

Exempel på frågeställningar vi kan behandla

  • Hur kan vi samarbeta och skapa drivkraft framåt när vi är socialt distanserade och framtiden känns oviss?
  • Hur kan vi navigera och förändra vårt beteende i relation till framtidens professionella liv?
  • Hur fungerar vår sociala hjärna i konstant förändring?
  • Hur kan du använda tankemodellen SCARF för att skapa tillit och motivation i teamet?

Kompetensutveckling

Kontakta mig för att sätta upp en digital workshop för hur ni kan utveckla en hjärnsmart samarbetskultur.