Kommunikation i CoronakrisenKommunikation i Coronakrisen

Svenska kommunikatörer rosar Regeringens Coronakommunikation

 

Resultat av undersökning Kommunikation i Coronakrisen av Hammer & Hanborg, 2020. Undersökningen besvarades av 978 kommunikationsproffs i Sverige och Norge, varav 430 chefer. De svenska (61%) och norska (39%) respondenterna fick frågor om sina respektive regeringar och myndigheter med ansvar för folkhälsa. I övrigt fick respondenterna samma frågor. Här redovisas endast svar från de svenska respondenterna.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Karin Netzell om du har frågor, så hjälper hon dig vidare.