Hammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Träna interna aktiveringsagenter för hållbar förändring

Ofta finns goda intentioner, vi har visioner som vi brutit ner till relevanta strategier. Men sen ska dem även implementeras, aktiveras, anammas och levas i hela organisationen. För allt hänger på att var och en i organisationen förändrar beteende i linje med strategin. Det är en förutsättning för att strategin ska flyga.

Konkreta verktyg för att lyckas

För att lyckas implementera en ny strategi, nytt arbetssätt eller genomföra en kulturell förflyttning krävs kunskap, mod och tekniker för att skapa engagemang och motverka motstånd.

Vi har satt ihop ett program som ger er konkreta verktyg för att aktivera strategier, arbetssätt och skapa en kultur med engagerade medarbetare i linje med verksamhetens riktning och mål. För att skapa en beteendeförändring behöver vi involvera och engagera ALLA medarbetare. Först då kan vi ta en strategi, plan eller kultur från ord till handling. Det kallar vi AKTIVERING.

Självstyre - Hammer HanborgSjälvstyre - Hammer Hanborg

Forskningen bakom vår metod för Aktivering:

SCARF

David Rock, som är grundare av NeuroLeadership institute i USA, har efter omfattande studier och intervjuarbeten identifierat ett antal sociala situationer som är särskilt viktiga för oss. Dessa har han sammanfattat i tankemodellen SCARF, S står för Status, C för Certainty, A för Autonomy, R för Relatedness och F för Fairness. Genom att lära oss och träna på att hantera socialt laddade situationer ökar vår förståelse och förmåga att tillmötesgå våra egna och andras sociala behov.

Self determination theory

För att skapa drivkraft framåt behöver vi också skapa förutsättningar för inre motivation. En av de ledande motivationsteorierna idag, Self Determination Theory, säger att vi människor behöver tre saker för att vi ska kunna känna motivation och engagemang. Vi behöver (1) förstå syftet med det vi gör, (2) uppleva en utveckling som riktar framåt och sist men inte minst (3) få koppla på vårt självstyre. Har vi inte dessa tre saker, i kombination och i balans, får vi mycket svårt att känna den inre motivation som är motorn för vårt engagemang.

Mot förändringsresan

En förutsättning för att det ska vara möjligt att inkludera alla medarbetare i processen är en tydlig struktur och ett systematiskt arbetssätt. Så när vi tillsammans utsett era interna aktiveringsagenter kommer de att preppas med kompetenser, mindset och tekniker för att ta er vidare på er förändringsresa.

Aktivera dina agenter!

Vi finns med som stöd till era interna aktiveringsagenter längs hela resan i den omfattning ni efterfrågar. Hör bara av dig till Anna Bloth Karling eller Eva Eliasson, så hjälper dom dig vidare!