Hammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Motivation & Engagemang - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Vad är Aktivering och varför behövs det?

Vid förändring utmanas den rådande organisationskulturen - det vill säga djupt rotade värderingar, relationer, maktbalanser, status, rutiner och vanor. Det handlar om att träna både sig själv, gruppen och organisationen i emotionell intelligens.

Självstyre - Hammer HanborgSjälvstyre - Hammer Hanborg

Träna emotionell intelligens

Vid förändring utmanas den rådande organisationskulturen - det vill säga djupt rotade värderingar, relationer, maktbalanser, status, rutiner och vanor. För att få med alla: varva in utrymme för dialog och samtal om värderingar, känslor och behov i aktiveringsarbetet. Det handlar om att träna både sig själv, gruppen och organisationen i emotionell intelligens.

En av de ledande motivationsteorierna idag, Self Determination Theory, säger att vi människor behöver tre saker för att vi ska kunna känna motivation och engagemang. Vi behöver (1) förstå syftet med det vi gör, (2) uppleva en utveckling som riktar framåt och sist men inte minst (3) få koppla på vårt självstyre. Har vi inte dessa tre saker, i kombination och i balans, får vi mycket svårt att känna den inre motivation som är motorn för vårt engagemang.

Forskningen bakom vår metod för Aktivering:

SCARF

David Rock, som är grundare av NeuroLeadership institute i USA, har efter omfattande studier och intervjuarbeten identifierat ett antal sociala situationer som är särskilt viktiga för oss. Dessa har han sammanfattat i tankemodellen SCARF, S står för Status, C för Certainty, A för Autonomy, R för Relatedness och F för Fairness. Genom att lära oss och träna på att hantera socialt laddade situationer ökar vår förståelse och förmåga att tillmötesgå våra egna och andras sociala behov.

Self determination theory

För att skapa drivkraft framåt behöver vi också skapa förutsättningar för inre motivation. En av de ledande motivationsteorierna idag, Self Determination Theory, säger att vi människor behöver tre saker för att vi ska kunna känna motivation och engagemang. Vi behöver (1) förstå syftet med det vi gör, (2) uppleva en utveckling som riktar framåt och sist men inte minst (3) få koppla på vårt självstyre. Har vi inte dessa tre saker, i kombination och i balans, får vi mycket svårt att känna den inre motivation som är motorn för vårt engagemang.

Boka Aktiveringsworkshop

 

Boka en Aktiveringsworkshop till din nästa konferens för att skapa förändring i enighet med er strategi!