Hammer Hanborg kultur och värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg kultur och värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Value Workshop

Det handlar om att identifiera vilka värderingar organisationen vill stå för - men också vilka värderingar som faktiskt finns i organisationen.

Vaules WorkshopVaules Workshop

Transformerande och interaktiv workshop

Values Workshop är en två timmars transformerande och interaktiv workshop med syfte förstärka kopplingen mellan medarbetares identitet och meningsskapande och organisationens värderingar och dess högre syfte.

Values Workshop riktar sig till såväl stora som mindre organisationer. Resultatet är att medarbetare känner en starkare koppling till arbetsgivaren.

Identifiera värderingar

Det handlar om att identifiera vilka värderingar organisationen vill stå för - men också vilka värderingar som faktiskt finns i organisationen - för att sedan arbeta med dessa tills de utgör en bottenplatta för hur alla medarbetare agerar, och en grund för beslutsfattande i hela organisationen när makten delas upp på alla medarbetare i organisationen.

Malcolm Larri

Workshopen faciliteras av Malcolm Larri som talar engelska men förstår svenska. Workshopen kan även genomföras virtuellt. Kontakta oss för mer information!