Value MappingValue Mapping

Vilka är dina värderingar?

Värderingar är allt viktigare i allt vi gör. Inte minst i arbetslivet. Det handlar inte bara om de nedskrivna gemensamma orden på väggen. Det handlar om det vi gör varje dag, hur vi agerar i olika situationer och hur vi förhåller oss till varandra och livet i stort.

Gör Hammer & Hanborgs snabbtest för att ta reda på vilka värderingar som är viktigast för Dig, och vilken organisationskultur Du skulle trivas bäst i. Det här är en kul och snabb variant av vårt djupare värderingsverktyg. Testa dig för att få en indikation på vilken kultur som passar dig bäst!

Har du frågor om detta eller våra andra verktyg? Kontakta Karin Netzell.