Gör vårt snabbtestGör vårt snabbtest

Vilken är din supertalang?

Dagens arbetsliv präglas av snabba förändringar. Vi ser nya medarbetarbeteenden och nya organisationsstrukturer och behov av ny kompetens. Det är dags att omdefiniera talangbegreppet. Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfomer och Enabler är beteenden som ger goda förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.

I vårt arbete använder vi en rad vetenskapliga metoder. Men nu ger vi dig möjlighet att göra ett snabbtest för att se vart dina främsta styrkor ligger! Ta reda på om du är en Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfomer eller en Enabler? Gör vårt snabbtest!

Har du frågor om detta eller våra andra verktyg? Kontakta Karin Netzell.