Hammer Hanborg Tools and Insights - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Tools and Insights - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Tools & Insights

Filtrera på:
Tools
Insights
Ledarskap - självledarskapLedarskap - självledarskap
Ledarskap & Självledarskap
Tools

Metoder och verktyg för att jobba självstyrande

Självledarskap är på allas läppar och något som fler och fler organisationer börjar implementera. Men hur blir man självledare? Vad krävs av strukturer, arbetssätt och hur använder vi allas styrkor på bästa sätt? Vår konsult Kristina Närman hjälper dig, läs mer här.
Läs mer
Ledarskap - självledarskapLedarskap - självledarskap
Ledarskap & Självledarskap
Tools

Inre självledarskap med emotionell balans

För att lyckas i framtidens arbetsliv behöver vi självledande individer där ledarskapet vilar på emotionell balans och medkänsla. Och där hållbarhet inkluderar såväl vår prestation som vårt välmående. Träffa vår konsult Britta Bylander.
Läs mer
Hammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö
Motivation & Engagemang
Tools

Vad är Aktivering och varför behövs det?

Vid förändring utmanas den rådande organisationskulturen - det vill säga djupt rotade värderingar, relationer, maktbalanser, status, rutiner och vanor. Det handlar om att träna både sig själv, gruppen och organisationen i emotionell intelligens.
Läs mer
Hammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö
Motivation & Engagemang
Tools

Kick-off Activate

Ta till vara på innovationskraften hos hela gänget. Kickstarta aktiveringen av strategi, kultur eller ett arbetssätt på nästa konferens med Hammer & Hanborg!
Läs mer
Hammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Power Passion Tools - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö
Motivation & Engagemang
Tools

Träna interna aktiveringsagenter för hållbar förändring

För att lyckas implementera en ny strategi, nytt arbetssätt eller genomföra en kulturell förflyttning krävs kunskap, mod och tekniker för att skapa engagemang och motverka motstånd. Så här tränar du dina interna aktiveringsagenter.
Läs mer
Rekrytering Framtidens Professionella LivRekrytering Framtidens Professionella Liv
Framtidens professionella liv
Insights

Framtidens professionella liv 4.0

Läs vår bok om framtidens professionella liv. En vision där vi utforskar tio perspektiv som kommer att få stor inverkan på hur vi jobbar i framtiden.
Läs mer