En erfaren Interim Executive på plats efter en veckaEn erfaren Interim Executive på plats efter en vecka

En Interim Executive – den perfekta lösningen för att stötta kommunikationen under förvärvsprocessen

När Securitas offentliggjorde ett större förvärv kände kommunikationschefen ett starkt behov av att snabbt få in en skicklig och erfaren interimskonsult vid sin sida med ansvar att stötta kommunikationsfunktionen under förvärvsprocessen.

I december 2021 initierade Securitas processen av ett större förvärv. Carin Andersson, VP, Group Communications på Securitas Group, förstod behovet att få in en interim resurs att driva och stötta kommunikationen kring förvärvsprocessen. Hon kontaktade då Annelie Forssell, Managing Consultant och ansvarig för Interim Executive på Hammer & Hanborg by Jurek, som hon haft kontakt med tidigare.

”Vi behövde snabbt en skicklig senior ledare med hög kapacitet och med en lång och bred erfarenhet av att driva förändringskommunikation i samband med förvärv, med en stor förmåga att snabbt kunna växla mellan att arbeta operationellt och strategiskt”, berättar Carin.

Ett brett och komplext uppdrag med många målgrupper

I grunden handlade uppdraget om att förbereda medarbetarna och ledare inför den dagen då båda bolagen rent legalt gick samman (closing) i juli 2022, samt att förbereda all kommunikation gentemot kunder och samarbetspartners i dessa länder inför den här dagen. Parallellt fanns också ett behov att förklara och kommunicera bredare för alla Securitas målgrupper varför man förvärvat bolaget och kopplingen till strategin framåt.

”För en kommunikationschef på ett stort börsnoterat företag läggs ett sådant här stort och viktigt projekt ovan på allt annat och kräver inte bara en lång och bred erfarenhet och expertis inom företags- och finansiell kommunikation. Det krävs också en trygg, skicklig hands-on ledare, som inte bara snabbt ”ser” vad som behöver göras, utan som även levererar allt från skarpa kommunikationsstrategier till texter som förklarar och engagerar”, förklarar Annelie.

Helena SpensHelena Spens

Helena Spens, Interim Executive

En erfaren Interim Executive på plats efter en vecka

För Securitas var det viktigt att konsulten kunde börja uppdraget så snart som möjligt. Annelie visste direkt vem hon skulle tillfråga, en som också precis blivit tillgänglig.

”Jag kände direkt att Helena var en bra match kompetensmässigt. Hennes gedigna erfarenhet från byråvärlden i kombination med hennes erfarenhet från seniora chefs- och ledarroller på börsnoterade företag är en förutsättning för att kunna klara av att driva sådana här typer av uppdrag”, menar Annelie.

För Helena Spens, som arbetar som Interim Executive, kändes det som ett perfekt uppdrag där hennes samlade erfarenheter skulle kunna bidra till att skapa värde.

”Förvärv och fusioner (M&A) är komplicerade, affärskritiska projekt och handlar ju i grunden om en stor förändringsresa som börjar i samband med offentliggörandet. Kommunikation efter den tidpunkten, under förvärvs- eller integrationsprocessen, spelar en enormt viktig roll för att samgåendet ska gå så smidigt som möjligt, så att man som bolag inte tappar styrfart,” säger Helena.

SecuritasSecuritas

Carin Andersson, VP, Group Communications på Securitas Group

Tillförde stor kompetens och värde från första dagen

Från början var uppdraget satt till fem-sex månader, men Securitas såg att det fanns ett fortsatt behov av Helenas kompetens även perioden efter closingen, vilket gjorde att uppdraget förlängdes ytterligare några månader.

”Vi är väldigt nöjda med att Hammer & Hanborg så snabbt kunde presentera en stark kandidat. Ett förvärvsprojekt är enormt resurskrävande, och drar ofta ut på tiden. För mig var det ovärderligt att ha Helena som co-pilot vid min sida och att hon kunde hjälpa mig att navigera och leda kommunikationen på ett agilt sätt," avslutar Carin.

Kontakta oss