Hammer och Hanborg jobbar med rekryteringHammer och Hanborg jobbar med rekrytering

Rekrytering & Gig

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Våra rekryteringskonsulter hjälper er att kompetenssäkra organisationen för att ni ska kunna fortsätta leda utvecklingen in i framtiden. Vår syn på rekrytering handlar om att säkerställa att er organisation är kompetenssäkrad för framtiden på alla nivåer, från young professionals till executives.

Kontakta oss på info@hammerhanborg.com eller på telefon 08 459 03 50, så hjälper vi dig vidare eller gå in under vår sida Kontakt och hör av dig direkt till en av våra rekryteringskonsulter.

Hammer Hanborg Rekryterar BemanningHammer Hanborg Rekryterar Bemanning

Vår metod

Vad som är rätt lösning beror helt på situation och förutsättningar. Vår metod startar med en behovsanalys där vi tittar på inre faktorer som organisationens kultur, struktur, interaktionspunkter och målsättningar. Vi tittar också på omvärldsfaktorer som marknad, konkurrenter och trender. Utifrån behovsanalysen definierar vi de metoder och verktyg som bäst löser behoven och svarar mot era affärsmässiga mål.

Potentialen

Vi har länge sagt att CVt är dött. Vi menar att ett CV inte räcker för att förutse vilken kandidat som är bäst lämpad för ett uppdrag. Utbildning och erfarenhet är viktigt men i ett arbetsliv präglat av snabb digital utveckling med nya roller och arbetsmetoder saknas ofta tidigare erfarenhet. För oss handlar kompetens istället om potential en att lyckas i en viss roll i en specifik organisation. Det handlar om förutsättningar att lära nytt och att trivas i organisationen. Vårt arbete med annonsering, urval, tester och intervjuer syftar till att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas. Därför ser vi både till färdigheter och att vi hittar en person med rätt värderingar, motivationsfaktorer och beteende för att matcha organisationen.

Hyr en konsult, en giggare

Flexibilitet är en nyckel för hållbar kompetensförsörjning och en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. När ni behöver extra resurser under en begränsad tid eller med kort varsel kan en giggare vara lösningen.

Idag väljer fler och fler talanger att ta kortare uppdrag - gig - snarare än tillsvidareanställningar. Gig-ekonomin växer snabbt. Det ger stora möjligheter att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig omvärld kräver.

I vårt nätverk finns giggare på alla nivåer som ni kan hyra in för kortare eller längre uppdrag; från några veckor till flera år, på heltid eller deltid. Oavsett vilket tar vi det fulla arbetsgivaransvaret. En gigg:are är en konsult som är handplockad för ett uppdrag, som ska lösa ett specifikt problem eller komma med nya perspektiv.

Exempel på personer som kan börja hos er inom kort:

Head of corporate communicationsHead of corporate communications

Tidigare Head of corporate communications Nordic på börsnoterat bolag. Gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete med internationella kopplingar.

 • Chef för medarbetare spridda i olika länder
 • Förberedande krishantering, utvecklat strategier för olika scenarier
 • Medieträning av talespersoner
 • Ansvar för PR och mediefrågor
KommunikationsstrategKommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg med erfarenhet av både privat och offentlig sektor.

 • Visions- och varumärkesarbete
 • Kommunikationsplanering och chefsstöd i krissituationer
 • Framtagning av kriskommunikationsstrategi
 • Del av Criscom, en frivillig försvarsorganisation som stöttar upp landets myndigheter och kommuner med extra kriskommunikatörer vid större samhällsstörningar
Head Of Corporate Communications NordicHead Of Corporate Communications Nordic

Pressansvarig med erfarenhet från intresseorganisation och myndigheter.

 • Pressmeddelande och journalistkontakter
 • Redaktionell samordning
 • Krishantering
 • UGL - utbildning
PressansvarigPressansvarig

Erfaren konsult inom förändringskommunikation och affärsutveckling. Kombinerar kreativitet, struktur och analys.

 • Chefsstöd
 • Förändringsledare som både är strategiskt och operativ
 • Utveckling av digitala kanaler
 • Intresseorganisationer
Hyr en konsultHyr en konsult

Rekrytering

Vi rekryterar till tjänster på alla nivåer - från young professionals till executives. Vår kontinuerliga kontakt med vårt nätverk gör att vi hittar även de kandidater som inte aktivt söker jobb just nu. Våra rekryteringsprocesser skräddarsys alltid efter era behov. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av en rekryteringsprocess beroende på hur er situation ser ut.

Executive

Digitaliseringen och den transformation som följer ställer helt nya krav på ledarskapet. På executivenivå arbetar vi med rekryteringar av till exempel VD, styrelsemedlem eller marknadsdirektör genom rekrytering och search.

Ibland uppstår affärskritiska situationer som snabbt kräver kvalificerad ledning och en flexibel lösning. Det kan till exempel vara under perioder av förändringsarbete, i rekryteringsfaser eller specifika projekt. Då är en interimslösning ett bra alternativ. I våra interimsupplägg hyr ni till en förutbestämd kostnad.

Precis som alltid lägger vi lika stor vikt vid personens potential, drivkrafter och motivation som vid erfarenhet för att hitta rätt ledare som kan lyfta organisationen till nästa nivå.

Kontakta oss på info@hammerhanborg.com eller på telefon 08 459 03 50, så hjälper vi dig vidare eller gå in under vår sida Kontakt och hör av dig direkt till en av våra rekryteringskonsulter.