Hammer Hanborg - Rekrytering Giggare - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg - Rekrytering Giggare - Stockholm, Göteborg, Malmö

Rekrytering & Gig

Hållbar kompetensförsörjning nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Vi hjälper er att kompetenssäkra organisationen för att ni ska kunna fortsätta leda utvecklingen in i framtiden. Vår syn på rekrytering handlar om att säkerställa att er organisation är kompetenssäkrad för framtiden – på alla nivåer, från young professionals till executives.

Vår metod

Vad som är rätt lösning beror helt på situation och förutsättningar. Vår metod startar med en behovsanalys där vi tittar på inre faktorer som organisationens kultur, struktur, interaktionspunkter och målsättningar. Vi tittar också på omvärldsfaktorer som marknad, konkurrenter och trender. Utifrån behovsanalysen definierar vi de metoder och verktyg som bäst löser behoven och svarar mot era affärsmässiga mål.

Potentialen

Vi har länge sagt att CVt är dött. Vi menar att ett CV inte räcker för att förutse vilken kandidat som är bäst lämpad för ett uppdrag. Utbildning och erfarenhet är viktigt men i ett arbetsliv präglat av snabb digital utveckling med nya roller och arbetsmetoder saknas ofta tidigare erfarenhet. För oss handlar kompetens istället om potential en att lyckas i en viss roll i en specifik organisation. Det handlar om förutsättningar att lära nytt och att trivas i organisationen. Vårt arbete med annonsering, urval, tester och intervjuer syftar till att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas. Därför ser vi både till färdigheter och att vi hittar en person med rätt värderingar, motivationsfaktorer och beteende för att matcha organisationen.

Hammer Hanborg - Rekrytering Giggare - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg - Rekrytering Giggare - Stockholm, Göteborg, Malmö

Rekrytering

Vi rekryterar till tjänster på alla nivåer - från young professionals till executives. Vår kontinuerliga kontakt med vårt nätverk gör att vi hittar även de kandidater som inte aktivt söker jobb just nu. Våra rekryteringsprocesser skräddarsys alltid efter era behov. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av en rekryteringsprocess beroende på hur er situation ser ut.

Vår konsultlösning: Gig

Flexibilitet är en nyckel för hållbar kompetensförsörjning och en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. När ni behöver extra resurser under en begränsad tid eller med kort varsel kan en giggare vara lösningen.

Idag väljer fler och fler talanger att ta kortare uppdrag - gig - snarare än tillsvidareanställningar. Gig-ekonomin växer snabbt. Det ger stora möjligheter att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig omvärld kräver.

I vårt nätverk finns giggare på alla nivåer som ni kan hyra in för kortare eller längre uppdrag; från några veckor till flera år, på heltid eller deltid. Oavsett vilket tar vi det fulla arbetsgivaransvaret.

Executive

Digitaliseringen och den transformation som följer ställer helt nya krav på ledarskapet. På executivenivå arbetar vi med rekryteringar av till exempel VD, styrelsemedlem eller marknadsdirektör genom rekrytering och search.

Ibland uppstår affärskritiska situationer som snabbt kräver kvalificerad ledning och en flexibel lösning. Det kan till exempel vara under perioder av förändringsarbete, i rekryteringsfaser eller specifika projekt. Då är en interimslösning ett bra alternativ. I våra interimsupplägg hyr ni till en förutbestämd kostnad.

Precis som alltid lägger vi lika stor vikt vid personens potential, drivkrafter och motivation som vid erfarenhet för att hitta rätt ledare som kan lyfta organisationen till nästa nivå.

Interim Executive

Förutsättningarna för vårt professionella liv förändras. Förändringen kräver rätt kompetens på rätt plats som snabbt kan sätta sig in i ett uppdrag och bidra från första dag. Vi har Interim Executive - handplockad kompetens med tillsättning omgående och så länge ni behöver.

Våra Interim Executives är handplockade och har olika spetskompetens. Flertalet har arbetat på ledningsnivå och är vana att driva och leda stora förändringsprojekt. Urvalet baseras dels på personernas tidigare erfarenhet och kompetens, men även deras potential för att lyckas i just det unika uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@hammerhanborg.com eller på telefon 08 459 03 50

Fast Apply - Hammer & Hanborgs snabba rekryteringstjänst

Många kandidater avstår från att söka ett jobb när ansökningsprocessen är för tidskrävande och krånglig. Därför har vi tagit fram en lösning som ökar antalet relevanta ansökningar - Fast Apply. Hammer & Hanborgs snabba rekryteringstjänst.

Ni kan rekrytera en medarbetare på potential - utan CV och personligt brev och attrahera kandidater som uppskattar snabba, enkla lösningar. Ni kan skräddarsy frågor utefter rollen. Kandidaten tittar på en kort film om rollen, svarar på några ja/ nej-frågor, fyller i sin e-postadress och har därmed sökt jobbet! Fast Apply är både ett snabbt sätt att söka jobb och ett inkluderande urvalsverktyg.

Kom igång med Fast Apply! Hör av dig till Sara Abrahamsson via mail Sara.Abrahamsson@hammerhanborg.com  eller ring +46(0)705-29 92 38, så hjälper vi dig vidare!