Hammer Hanborg - Framtidens professionella livHammer Hanborg - Framtidens professionella liv

Framtidens professionella liv – Kickstarta ut ur krisen!

Den här handboken är vårt bidrag till att kickstarta Sverige! Vi vill hjälpa fler organisationer att optimera sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt för att nå sin fulla kapacitet och potential.

Hammer & Hanborg har funnits i mer än 25 år och vi har varit med om flera stora kriser under åren, som till exempel IT-kraschen och den globala finanskrisen. Kriser vi tagit oss igenom. Vår erfarenhet är att det är viktigt att snabbt försöka förstå hur en kris drabbar just oss. Hur kan vi värna bolaget och samtidigt agera ansvarsfullt mot alla som gett oss sitt förtroende?

Vi har gjort en handbok med konkreta tips för att hjälpa dig. Denna handbok är baserad på vår bok Framtidens professionella liv och är omarbetad och uppdaterad.

Hammer hanborg handsbok corona editionHammer hanborg handsbok corona edition

Hammer & Hanborg lanserar handboken Kickstarta ut ur krisen!

Framtidens professionella liv blev, på grund av coronaviruset, verklighet mycket snabbare än någon av oss kunnat ana. Och vi tror att pandenmin bidrar till att takten i de förändringar som redan var på gång nu har ökat. Vi jobbar hemma, där vi i högre grad måste leda oss själva, den digitala utvecklingen har tagit ett stort språng, vi ser ett ledarskap som bygger på minskad kontroll och ökat förtroende.

Det gäller att utnyttja tillfället för att identifiera vilka erfarenheter och lärdomar man kan ta med sig in i framtiden för att lyckas ännu bättre och på så sätt ha möjlighet att till och med gå stärkt ur krisen.

Läs vilka tips som kan hjälpa dig, klicka här!

Hur kan vi hjälpa dig?

Utvecklingen går fort och vi har alltid haft ambitionen om att vara före vår tid. Vi har gjort det till vår mission att vara med och skapa framtidens professionella liv. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar. Vi hörs!

Karin Netzell - Framtidens professionella livKarin Netzell - Framtidens professionella liv
Kontaktperson