Hammer Hanborg - Kompetensbaserad rekryteringHammer Hanborg - Kompetensbaserad rekrytering

Blogg

2021-10-27

5-strategier för att hantera kompetensbristen

Hammer & Hanborg har satt ihop en guide för att kompetenssäkra organisationer även inom områden med stor kompetensbrist. En guide med fem strategier för att rusta organisationen med rätt kompetens för framtiden. I det här blogginlägget ger jag, Sara Abrahamsson Chief Candidate Experience Officer, er den första strategin - Attrahera kompetens.

Redan innan pandemin pågick en omfattande strukturomvandling driven av digitaliseringen, teknikutvecklingen och automatiseringen som påverkade balansen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. Grunden till denna kommer bland annat från politiska mål om energieffektivitet och klimatomställning som påskyndar den gröna omställningen och produktionen av digitala varor och tjänster. Detta påverkar den kompetensbrist vi ser på arbetsmarknaden idag. Vi har hög arbetslöshet och samtidigt skriker arbetsgivarna efter kompetens. Men inte vilken kompetens som helst utan viss kompetens. Det har under lång tid varit stor brist på kompetens inom IT. Nu ser vi att bristen ökar inom Hammer & Hanborgs kompetensområden; kommunikation, marknadsföring, digital försäljning och spetskompetenser inom HR och hållbarhet.

Därför har vi satt ihop en guide för att kompetenssäkra organisationer även inom områden med stor kompetensbrist. Här följer strategier för att rusta organisationen med rätt kompetens för framtiden. Vi börjar med den första strategin av fem - Attrahera kompetens.

  1. ATTRAHERA KOMPETENS

För att lyckas attrahera eftertraktade talanger behöver du på riktigt visa vad du erbjuder som arbetsgivare. Här krävs ett långsiktigt perspektiv med employer branding och recruitment marketing för att bygga relationer med potentiella kandidater långt innan de ska söka, eller bli headhuntade, till ett jobb hos er. Vad en talang önskar varierar ju så klart från person till person. Men som bolag behöver du vara beredd att möta efterfrågan på nya utmaningar, stimulerande arbetsuppgifter, förmåner och en lönenivå som ligger i linje med vad personen bidrar med.

Se till att ha en social recruiting strategi på plats. Där får era medarbetare möjlighet att berätta om sig och sina erfarenheter och hur ni som bolag lever efter era värderingar. På så sätt är en del av arbetet med att attrahera ny kompetens redan gjort. Att visa på en bredd av befintliga medarbetare medför ofta att mångfalden bland de som söker jobb ökar när det gäller exempelvis ålder, kulturella- och geografiska parametrar. Det gynnar inte bara mångfaldsarbetet utan breddar även urvalsbasen och ökar era chanser att hitta kompetensen ni söker.

Det sista steget när det gäller att attrahera kompetens handlar om att säkerställa att ansökningsprocessen till ett jobb ger en positiv upplevelse för kandidaten. När du har ett jobb utannonserat så måste det vara enkelt att söka jobbet. Tröskeln behöver vara låg. Det ska gå enkelt och smidigt och man måste kunna göra det via mobilen.